Alumn

alumniA 

Alumn


Bli Alumn ! och behåll kontakten med dina kamrater och nå andra som deltagit i Korta Vägen.

Skicka gärna förslag på hur vi kan utveckla vår Alumni-tjänst.
Alla deltagare i Korta vägen kommer att få information om Alumn.

Välkommen till Alumn facebook sidan av Korta vägen Academicum !