Nytt startdatum för Korta vägen – Uppsala

Nytt datum för hösten är 2018-10-08 (ID-nummer: 214786) Välkomna på informationsmöte om Korta vägen! 14/9 kl 13.00 21/9 kl 13.00 28/9 kl 13.00 3/10 kl 13.00 Plats: Academicum, Västra Ågatan 12 (våning 5), Uppsala

Academicums dataskyddspolicy

Idag den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och den ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att stärka den enskildes rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter i kontakten med företag. Vi har därför tagit fram en dataskyddspolicy som du kan...

Stöd och matchning

Inom kort startar vi upp Arbetsförmedlingens program Stöd och matchning på följande orter: Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Nacka och Solna. Mer info kommer.

Recept från matdag i Uppsala

Förra veckan hade deltagarna i Korta vägen i Uppsala matdag, då alla fick ta med sig en rätt från sitt hemland. Mycket gott och uppskattat! Alla fick även i uppgift att skriva ner recepten och lämna in. Behöver ni lite inspiration i köket? Korta vägens recept hittar ni här!