Academicum på humanistdagarna

Academicum deltar på Humanioradagarna i Uppsala som ordnas av Humanistiskt initiativ. Evenemanget går av stapeln den 30 mars – 1 april på Engelska Parken Humanistiskt Center.

TV 4 Vakna!

TV 4 genomför i februari 2011 ett märkligt drev mot jobbcoachningen trots goda resultat både vad gäller effektivitet och nöjdhet. Ur arbetsförmedlingens utvärdering 24/2 2011 “Fram till och med sista januari i år har 131 171 arbetssökande fått eller får jobbcoachning. 37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad...

92 procent nöjda

Fakta Academicums coachning Maj 2010 Antal akademiker som fått jobb* eller praktik under pågående coachning (3 månader): 43%. Andel akademiker som fått jobb under coachingperioden: 29 %* Antal coachinguppdrag: 252 Mätning av nöjdhet: Utvärdering efter avslutad coachning: 92% är nöjda eller mycket nöjda med coachningsinsatsen. * Med jobb avses...