Kom och träffa oss på AF Malmö!

Den 17/8 finns vi på Arbetsförmedlingen i Malmö kl 10-12.00. Besök oss för att få information om vår jobbcoachning för dig som har studerat på universitet eller högskola. Vi erbjuder dessutom speedcoaching då vi kontrollerar din CV och ger karriärråd m m. Aktiviteten äger rum i Atriumgården med ingång...

Academicums jobbcoachning effektiv

Academicum har deltagit i det jobbcoachningsprojekt som lanserades av Alliansregeringen med start i september 2009. Academicum har haft ca 700 coachuppdrag. Nu har resultatet utvärderats med positivt resultat. 55 % hade jobb 90 dagar efter coachningsperiodens slut. Coachningsperioden är 3 månader. Också nöjdheten har mätts: 91 % av de...

Kom och träffa oss på AF Angered!

Den 5/8 finns vi på Arbetsförmedlingen i Angered kl 11-15.00. Besök oss för att få information om vår jobbcoachning för dig som har studerat på universitet eller högskola. Vi erbjuder dessutom speedcoaching då vi kontrollerar din CV och ger karriärråd m m. Varmt välkomna!

Academicum på humanistdagarna

Academicum deltar på Humanioradagarna i Uppsala som ordnas av Humanistiskt initiativ. Evenemanget går av stapeln den 30 mars – 1 april på Engelska Parken Humanistiskt Center.

TV 4 Vakna!

TV 4 genomför i februari 2011 ett märkligt drev mot jobbcoachningen trots goda resultat både vad gäller effektivitet och nöjdhet. Ur arbetsförmedlingens utvärdering 24/2 2011 “Fram till och med sista januari i år har 131 171 arbetssökande fått eller får jobbcoachning. 37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad...