Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

Academicum arbetar anpassat till kundens behov och strukturerat med noggrann uppföljning. För att kunna möta klientens kompetens med motsvarande kompetens arbetar Academicum med ett nätverk av konsulter med kompetens inom life-science, ekonomi, IT, pedagogik m m.

Tjänsterna som erbjuds kan vara allt från enskild coachning till gruppaktiviteter, föreläsningar och seminarier.

I coachningen kan målet vara att finna en ny karriär eller oftast att hjälpa en person att få ett jobb. I det fallet ser vi till att CV är i ordning och att ett anpassat ansökningsbrev skickas för varje jobb som söks. Vi hjälper också till att lägga upp en strategi för jobbsökningen. Om personen skulle vilja ha praktik som ingång, hjälper vi till med det på ett aktivt sätt.

När det gäller utbildningar som ingår i Academicums program omfattar de ämnen som är relevanta för arbetslivet. Hit hör bl a ledarskap, förhandlingsteknik, retorik, ekonomi m m. För projektet Korta Vägen som vänder sig till nyanlända tillhandahålls språkundervisning.

Nätverk

Centralt för Academicum är nätverket av företag och partners med mer än 20 000 kontakter.