Infomöte om Korta vägen i Uppsala

Informationsmöte om Korta vägen i Uppsala

Tid: 18 november, kl. 13.30 – 15.00

Plats: Arbetsförmedlingen, Muningatan 1, Uppsala
Lokal: Insjön (en trappa upp)
Välkomna!