Solna

Solna

Kontakt

Besöksadress och postadress

Hannebergsgatan 33, 171 68 Solna

Nästa kursstart

Framflyttad start: Korta vägen i Solna startar 2018-10-08

Datum för nya infomöten:
14/9 kl 10.00
21/9 kl 10.00
28/9 kl 10.00
3/10 kl 14.00