Västerås

Västerås

Kontakt

Besöksadress och postadress

Källgatan 13
722 11 Västerås

Nästa kursstart

Korta vägen i Västerås startar 2018-12-03

ID: 216605

Välkommen på informationsmöten:

När: 9/11 kl. 10.30 och 22/11 kl.13.15

Var: Arbetsförmedlingen, Västerås