Korta vägen 2 -20 i Stockholm, start 2020-05-25 (kartläggningsvecka)

Korta vägen 2 -20 startar 2020-05-25 med en kartläggningsvecka. ID för anvisning: 241669
Kursstart sker sedan: 2020-06-08