Kursstart Korta vägen Uppsala – 2019-06-03

Ny start av Korta vägen i Uppsala

Kartläggningsvecka 

2019-06-03 – 2019-06-10

Kartläggning av din formella och informella kompetens, språktest, CV-workshop mm.

Är du intresserad? Kontakta Arbetsförmedlingen alt. 0771-416 416