Snart är det 2021

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Snart är det 2021

2021 ska arbetsförmedlingen vara radikalt förändrad. Det är om ca 1,5 år. Förändringen innebär att själva arbetsförmedlingsverksamheten flyttas från myndigheten till privata leverantörer. Att det är en utmaning är inte att överdriva. Ungefär 14 000 personer arbetar på myndigheten och redan har 4500 sagts upp och hälften av kontoren läggs ned. En utmaning för myndigheten är att få verksamheten att drivas samtidigt som den avlövas på personal. En förhoppning är att drastiska förändringar sker så sent som möjligt så att övergången kan ske ”sömlöst”.

Om staten har en utmaning så gäller samma sak för de privata företagen. En utmaning för branschen är att om 1,5 år leverera tjänster till ca 300 000 arbetssökande. Det ska dessutom ske på ett kvalitetssäkert sätt. Det i sin tur ställer krav på Den Nya Arbetsförmedlingen att ha kontrollfunktioner. För att kontrollen ska kunna ske är det sannolikt näst intill omöjligt att ha upphandlingar som ger också små företag möjlighet att delta, utan antalet företag måste begränsas.

Ett tredje problem som uppmärksammats i pressen är hur företag kommer att hantera orter med litet underlag, d v s att etableringen på en sådan ort inte är lönsam. Här tror jag att det oftast kommer att lösas t ex genom att flera orter inkluderas i ett kontrakt, d v s att leverantören inte kan välja. (Ett alternativt skulle vara att differentiera orterna med olika prissättning.)

En påtaglig utmaning för branschen är att vara någorlunda form 2021. Redan har en rad konkurser inträffat p.g.a. besparingar och fler kan komma. Det, samt behovet att vara ”stor”, kommer att innebära sammanslagningar och skapande av större enheter. Den processen kommer att vara påtaglig hösten 2020.

 

Hopp för nyanlända akademiker

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Hopp för nyanlända akademiker

Många nyanlända akademiker hör av sig till Academicum och frågar: ”Kan jag vara med i Korta Vägen?”

Frågan är begriplig. Många nyanlända har hört talas om Korta Vägens effektivitet och Academicum kan stoltsera med att samtliga (100%) av deltagarna i Korta Vägen fått praktik och att ca 75% fått jobb eller gått vidare till en universitetsutbildning (65% jobb, 10% utbildning).

Men det har funnits problem. I maj i år lanserade AF/Regeringen besparingar som innebar att till de kursstarter som skulle ha skett i början av september så fanns endast 3-4 deltagare. Normalt hade det i Uppsala funnits ca 20-30 deltagare och i Solna ca 50. Men nu var det i stort sett stopp.

Att det här var problematiskt för oss som företag är en sak, men värre är det för de nyanlända som inte fick chansen genom Korta Vägen.

Nu har dock allt förändrats. Regeringen har beviljat Arbetsförmedlingen mer pengar vilket ger kontoren möjlighet att använda Korta Vägen. I Uppsala var det ca 25 pers på infomöte i fredags vilket är som på den gamla goda tiden. Nu hoppas vi vi på stadighet och att vi får göra det vi är bra på: nytta för nyanlända akademiker, till nytta för individerna och för samhället.

Regeringen slösar

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Regeringen slösar

Nyligen införde AF ett sparbeting som minskade användningen av externa leverantörer, d v s färre arbetssökande fick möjlighet att få karriärstöd av privata företag. Frågan är så klart. Var får de hjälp? Och svaret är, genom en dyr och ineffektiv åtgärd som kallas ”Extratjänster”. Extratjänsterna är jobb på kommuner och ungefär 15 000 arbetslösa har fått extratjänster. Lönen är 16 000 – 20 000 kr och tiden 1 år med möjlighet till ytterligare 1 år. En utvärdering som presenterades i Dagens Industri visar att mindre än 10% får jobb när ett år gått och och att kostnaden per månad är dubbelt så hög som en vanlig arbetsmarknadsutbildning. DI pekade också på att Arbetsmarknadsutbildningarna har väsentligt högre effektivitet, d v s fler får jobb. Kostnaden för Extratjänsterna är makalösa ca 15 000 000 000 kr (15 miljarder). Det är mycket, men den låga effektiviteten i Extratjänsterna ökar kostnaden ännu mer, för när de 90% som inte fått jobb efter det kommunala året går in i ny arbetslöshet väntar ytterligare åtgärder och kostnader. Regeringens politik är i detta avseende inte rationell. Det är dock rationellt i ett avseende: arbetslösheten minskar över valet. Det är inte klokt – men möjligen  smart.

Snart är det val

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Snart är det val

Om 7 månader är det val. För den statliga Arbetsförmedlingen är det ett ödesval. Alliansen är tydliga: Af ska läggas ned. Inom Af är naturligtvis stämningsläget osäkert. Det måste man förstå. Det är ju inte roligt att veta att jobbet kanske är borta inom ett år. Det är en stor myndighet  med nästan 15 000 anställda och som finns i ca 280 kommuner. En nedläggning skulle vara påtaglig. Samtidigt som valet närmar sig genomför AF en omorganisation. Jag ifrågasätter inte åtgärden i sig – men tidpunkten är märkligt vald.

Akademikerarbetslösheten kräver en akademikerförmedling

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Akademikerarbetslösheten kräver en akademikerförmedling

Då Academicum skapades 2006 var ca 60 000 personer med universitets eller högskoleutbildning inskrivna hos AF. Det var en ökning med 100%  på bara 6 år.( 2000 var 30 000 inskrivna.) Vad har då hänt efter det? Jag lyssnar man på debatten skulle man kunna tro att allt är frid och fröjd.  Men fakta är följande. Enligt SACO:s statistik (dec 2016) var ca 76 000 akademiker inskrivna hos AF. Av dessa var ca 3 000 disputerade, d v s hade forskarutbildning. Går vi tillbaks i tiden till 2006 var de med forskarutbildning ca 1700 pers. Det är alltså drygt 1000 fler forskare som går utan jobb idag jämfört med 2006.  Så tvärtemot vad  flertalet tror är det just nu rekordarbetslöshet bland de som har den högsta utbildningen!

I år 2017-2018  kommer statistiken att berikas med nyanlända från hösten 2015 som är färdiga med etableringsfasen och nu ska komma in på arbetsmarknaden.  Många av dem är akademiker.  Då har Sverige en utmaning – minst sagt. Här bör regeringen ta en allvarlig fundering. Hur ska kompetensen tas tillvara? Jag ser tre vägar: en systematisk och bred en traditionell och en ny. Den breda åtgärden är att förenkla inträdet på arbetsmarknaden genom brygganställningar, d v s korta anställningar med lägre lön. Det spåret verkar dock vara stängt p g a facklig ovilja och regeringen verkar inte vilja lagstifta. Det som återstår då är ännu fler arbetsmarknadsprogram. Det kan fungera för de som nås. Korta Vägen i Academicums regi är ett effektivt program – men når inte flertalet. Ca 60 % av de som följer programmet har jobb när vi mätt, 90 dagar efter programmets slut. Men väsentligt fler har behov av programmet än de som får kunskap om det. En tredje väg som inte prövats ännu är att skapa en särskild akademikerförmedling. Rekordarbetslösheten bland såväl inhemska akademiker som nyanlända visar på ett konkret behov. Fördelen med en sådan är att en sådan förmedling skull se som en självklart att nå målgruppen, leverera konkreta resultat samt också följa upp resultat – något som dessvärre inte sker idag.

Centern på besök

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Centern på besök

I dag hade Academicum trevligt besök. Det var Centerpartisterna Emil Källström, Freija Carlsten och Solveig Zander som besökte oss för att diskutera insatser för nyanlända samt hur en arbetsförmedling kan organiseras på ett effektivt sätt. Utmaningarna för myndigheten är ju stora och ett problem i sig är den hastiga tillväxten från ca 8 000 anställda 2006 till dagens ca 15 000. Ett faktum är också att den statliga arbetsförmedlingen har sällskap av ca 5 000 anställda i privata företag samt omställningsorganisationerna samt kommunernas arbetsförmedlingar med ca 5 000 anställda. Det betyder att det är totalt ca 25 000 arbetsförmedlare som servar 360 000 arbetssökande. Det betyder ca 14 arbetslösa per arbetsförmedlare. Det är faktiskt personaltätare än i skolan! Att en organisatorisk insats behövs är ganska uppenbart men frågan är hur den ska ske. Min uppfattning är att nyckelord för en reform måste vara: (1) specialisering (den generella arbetsförmedlingen matchar inte det kravet. Här behövs nytänkande. (2) Lokal organisation (2006 års reform som centraliserade arbetsförmedlingen omöjliggjorde lokala upphandlingar, vilket var skadligt. Myndigheten blev också för stor för att kunna fungera effektivt. (3) Anpassning till dagens teknik. Det är ganska konstigt att det finns matchningssiter för sociala kontakter med chat m m men inte för att söka ett jobb. Sannolikt sätter förbudet mot privat arbetsförmedling stopp för detta.

Frukost i riksdagen

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Frukost i riksdagen

I går 26 maj var Academicum i riksdagen på ett frukostmöte tillsammans med Lernia och AlphaCE. Arrangör var Centerpartiet. Academicum presenterade en nyligen gjord studie som vi gjort och som rör nyanlända akademikers syn på Sverige (framtidstro) och svenska arbetsgivares syn på behovet av språkkunskaper. I sammanfattning: SFI är bra och nyanlända akademiker har stark framtidstro.  Utöver detta diskuterades Arbetsförmedlingens verksamhet ur olika perspektiv. Ett faktum värt att notera är att Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingsverksamhet  vuxit extremt snabbt. Då Academicum startade 2006 var ca 8 000 personer anställda hos AF. I dag är det drygt 14 000 och priset är 80 miljarder för 2016 (ca dubbelt så mycket som försvaret). Lägger man till detta de snabbt växande kommunala arbetsförmedlingarna (uppskattningsvis ca 10 000 anställda) och de (ca 1 000 privata företagen) som, likt Academicum, sysslar med arbetsförmedling, så är det en mycket personalintensiv bransch. Det är i runda tal ca 40 000 ”arbetsförmedlare” som bistår  ca 400 000 arbetslösa. Kvoten är 1/10. Det är väsentligt mer personaltätt  än i skolan. Att arbetsförmedlingsverksamheten – trots stor personaltäthet –  inte fungerar på ett bra sätt beror på en enda sak: organisation.  Det borde gå bättre!

Finns då hopp? Ja, en effektivare förmedling   eller ny myndighet bör utformas med 3 uppgifter: uppgift 1: skarp omvärldsbevakning och forskning med syfte att (uppgift 2) samla kunskap för att kunna upphandla evidensbaserade program samt (uppgift 3) kontrollera leveranserna. Den fjärde uppgiften att kontrollera bidrag (myndighetsutövning) bör flyttas till en särskild myndighet eller kanske (såsom redan fallet med aktivitetsstödet) – till försäkringskassan.

I den nya myndighetens uppgift bör  decentralisering ingå p g a att arbetsmarknaden  ser olika ut i olika delar av landet. Lokala upphandlingar och program bör vara en grundprincip.

Intressanta siffror

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Intressanta siffror

Vad tjänar samhället på  att förkorta vägen till jobb för en nyanländ akademiker? Riksrevisionen har räknat på detta och kommit fram till att  en (1) månads snabbare etablering för en  akademiker ger en samhällsekonomisk vinst på 57 000  kronor. Academicum/Uppsala universitet har varje år ca 400 akademiker i arbetsmarknadsprogrammet  Korta Vägen. Academicums senaste mätning visade att ca 67 procent av de som följer Korta Vägen har jobb 3 månader efter programmet slut.  Det betyder för flertalet –   en förkortning med minst 2 år i förhållande till den normala etableringen i arbetslivet. I pengar betyder  det en samhällsekonomisk vinst på minst  ca 360 miljoner kronor. Med tanke på att Korta Vägen pågår t  o m 2018 betyder att Academicum/Uppsala universitet bidrar med  ca en miljard kronor under 2016 -2018 och sedan 2012 … väsentligt mer.

 

 

Sverige i förändring – näringslivet tar plats

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Sverige i förändring – näringslivet tar plats

På 60 talet var det inte ovanligt att företag och firmor lät en person som stod utanför arbetsmarknaden få hugga in och jobba. Det var enklare då. Sverige var inte så reglerat på gott och på ont. Säkert var arbetsmiljön sämre och säkert var lönebildningen mindre reglerad men mer av makten låg hos företagen som därigenom kunde ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Sedan kom regleringarnas årtionden och på 70 -talet kom MBL och LAS och i deras sällskap  en rad av följdlagstiftningar. Facket blev viktigt liksom myndigheterna. Företagens makt krympte och AMS makt ökade. Men nu är det kris och modellen är under prövning och positiv förändring. En stor mängd människor måste komma in på arbetsmarknaden under de närmaste åren och i det läget mobiliserar företagen ånyo. Den processen har påbörjats och vi ser initiativ som ”Äntligen Jobb” genom bl a Swedbank, ABB och Manpower” och Arbetsförmedlingen  och regeringen söker arbetsplatser som kan bistå. Det börjar också bli vanligare med policybeslut hos företagen, med innebörd att företagen öppnar dörrarna till de som står utanför arbetsmarknaden. Vi är på väg tillbaks till det goda i  60-talet. Men mycket återstår och många av regleringarna som nu låser möjligheten till jobb, framför allt enklare jobb finns kvar. Stenen har dock börjar rulla. Och det ligger en fantastisk potential i att aktivera landets ca en miljon företag.

Flipday – partyt fortsätter!

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Flipday – partyt fortsätter!

Efter Flipday har vi diskuterat vad det egentligen var? Var det en företagsmässa eller vad? Alla har varit ense om att det var något annat än en ”mässa”: snarare en fest eller en happening! (för att använda ett 60-talsbegrepp). Det var kul med: samtalen mellan amatörinvesterare och företagare och några av de nya företagarna stärkte sin identitet som företagare genom samtalen. Och säkert fick några av de 60 amatörinvesterarna egna idéer under samtalen. Det var kul med jazzmusiken som gav en skön bakgrund. Det var både kul och intressant med föreläsningarna som alla vara aktuella med innehåll som berör samtiden. Och några personer med företagsidéer fick råd av ”utställarna”: ingen vet vad dessa råd har för effekt  för framtiden.  De skriftliga utvärderingarna var lysande och pressen (UNT) var mer än nådig. Och nu är frågan: vad händer s a s post Flipday?  Svaret är att det just nu pågår utvärdering och diskussion med aktörerna.  Klart är att det blir en fortsättning men också att vi kommer att starta en uppföljning av de företag som deltog och med möjlighet för alla och envar att följa. En del hemsidejobb alltså …Klar är också filmen som kommer att kunna ses på You Tube  och med den vinnande låten i jingeltävlingen som ”theme song”.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in