3950 kr per månad

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för 3950 kr per månad

I den politiska debatten höjs och hörs starka röster till förmån för grupper som har det ekonomiskt svårt och som borde få det bättre. Det gäller pensionärer, ”vanliga löntagare” och faktiskt studenter som borde få högre studiemedel. Men den grupp som har det allra svårast nämns inte. Jag tror att det beror på att det är en tyst grupp och att varken regering eller opposition tänkt på den. Jag talar om de studenter som tagit examen och råkat bli arbetslösa.

Deras jämnåriga kamrater har genom jobb lyckats kvalificera sig till a-kassa, men efter en regeländring 2007 jämställdes inte längre studier med jobb. Effekten av den förändringen är häpnadsväckande! Och lika häpnadsväckande är den politiska och den fackliga tystnaden.

En akademiker utan jobb inkasserar 5 dagar i veckan s k aktivitetsstöd med 223 kr. Skattpliktigt givetvis. Brutto tjänar den arbetslöse akademikern 4 906 kr före skatt, och efter skatt 3 950 kr. Det ska räcka till hyra, mat, kläder och till de resor som den arbetslöse kan tvingas göra genom t ex de arbetsmarknadspolitiska program som han eller hon deltar i. Månadsbiljetten mellan Stockholm och Uppsala är subventionerad, men det är ändå ca 600 kr som ska ut varje månad. Det är naturligtvis omöjligt att betala från en så mager inkomst.

På Academicum möter vi akademiker som befinner sig i just denna situation. Vissa har tur. De kan ha föräldrar som ställer upp och ser till att deras son eller dotter kan stanna kvar i sitt kompetensområde genom att fortsätta söka akademikerjobb . Andra tvingas ta jobb utan krav på akademisk examen och hamnar till slut i den situationen att utbildningen var ekonomiskt meningslös och dessutom kostsam. Varför studielån på 300 000 kr för att jobba i en kiosk eller på McDonalds eller köra taxi?

Nu i valrörelsen argumenterar både Alliansen och Oppositionen för höjda studiemedel för studenter (f n drygt 8 000 kr per månad). Men tänk på att efter studierna är ersättningen inte ens 50% av det belopp som under studietiden erhölls varje månad. Detta är nog den mest bortglömda valfrågan och den mest bortglömda gruppen.

Samhällsansvar mot Statsansvar

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Samhällsansvar mot Statsansvar

”Academicum – en bro mellan universitet och arbetsliv”

Detta är vårt motto och det är inte bara en devis, det innehåller också grunden för en modernare arbetsmarknadspolitik.

Det gamla, som fortfarande gäller, är en stor statlig arbetsförmedling med ca 10 000 anställda och med en mängd interna program för människor med olika bekymmer: korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa, funktionshindrade, nyinvandrade o s v. Problemfokusering är i sig ett bekymmer. Vem vill ingå i en definierad problemgrupp? För den grupp Academicum arbetar med: akademiker, är indelningen inte relevant. En ekonom är en ekonom, oavsett om han eller hon är korttidsarbetslös eller har ett funktionshinder. Det är kompetensen som är avgörande. En modern arbetsmarknadspolitik bör alltså dela in människor efter kompetens – inte efter problem.

En annan sak gäller den mur som av tradition finns mellan arbetsförmedling och de viktigaste aktörerna: företagen, myndigheterna och organisationerna. Om dessa aktörer – arbetsgivarna – såg sig själva som en viktig resurs för att bekämpa arbetslösheten skulle behovet av en arbetsförmedling decimeras. Det finns nämligen minst 300 000 näringsverksamheter i Sverige som, genom att ta emot en praktikant, skulle kunna absorbera de arbetslösa och, vilket våra erfarenheter visar, skapar jobb! Vissa menar att det är ett socialt ansvarstagande (CSR). Jag tycker inte det är rätt. Det är ingen social åtgärd, det är en vettig ekonomisk åtgärd: arbetsstyrkan hålls aktiv för nya jobb, till ekonomisk nytta för hela samhället och dessutom för det enskilda företaget. Min uppfattning är att denna filosofi förtjänar en rad i företagens årsredovisning.

Första dagen

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Första dagen

Första dagen för VD-bloggen och man undrar så klart om det ska finnas något att skriva om? Och det finns det.

I går gick programmet Jobbcoacher på Svt 2. För den som inte såg programmet kan jag berätta att det bl a rörde en kurs för blivande jobbcoacher. Kursen innehöll såvitt jag kunde mycket lite ”jobb”, men däremot mycket avslappning och sång samt en lite bisarr övningscoachning med klienten liggande på golvet!

Det andra inslaget gällde en av arbetsförmedlingens coacher som arbetade med en metod som tycktes föreläsningsbaserad, där coachen helt enkelt talade om för den som coachades vad denne skulle göra och tänka.

Man kan tänka vad man vill om programmet, men intressant är att se att synen på vad en jobbcoach ska göra tydligen kan variera väldigt mycket. För Academicum, som ju arbetar enbart med akademiker, är metoden rationell och med fokus på jobb och praktikplatser och så klart med branschkunskap. Jag ser det senare som det som med kraft kan hjälpa en akademiker; att få stöd av en person med ett brett och relevant kontaktnät. Sedan är det självklart att mötet med coachen ska vara trevligt och innehålla ett levande idéutbyte i dialog.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in