Samhällsansvar mot Statsansvar

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Samhällsansvar mot Statsansvar

”Academicum – en bro mellan universitet och arbetsliv”

Detta är vårt motto och det är inte bara en devis, det innehåller också grunden för en modernare arbetsmarknadspolitik.

Det gamla, som fortfarande gäller, är en stor statlig arbetsförmedling med ca 10 000 anställda och med en mängd interna program för människor med olika bekymmer: korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa, funktionshindrade, nyinvandrade o s v. Problemfokusering är i sig ett bekymmer. Vem vill ingå i en definierad problemgrupp? För den grupp Academicum arbetar med: akademiker, är indelningen inte relevant. En ekonom är en ekonom, oavsett om han eller hon är korttidsarbetslös eller har ett funktionshinder. Det är kompetensen som är avgörande. En modern arbetsmarknadspolitik bör alltså dela in människor efter kompetens – inte efter problem.

En annan sak gäller den mur som av tradition finns mellan arbetsförmedling och de viktigaste aktörerna: företagen, myndigheterna och organisationerna. Om dessa aktörer – arbetsgivarna – såg sig själva som en viktig resurs för att bekämpa arbetslösheten skulle behovet av en arbetsförmedling decimeras. Det finns nämligen minst 300 000 näringsverksamheter i Sverige som, genom att ta emot en praktikant, skulle kunna absorbera de arbetslösa och, vilket våra erfarenheter visar, skapar jobb! Vissa menar att det är ett socialt ansvarstagande (CSR). Jag tycker inte det är rätt. Det är ingen social åtgärd, det är en vettig ekonomisk åtgärd: arbetsstyrkan hålls aktiv för nya jobb, till ekonomisk nytta för hela samhället och dessutom för det enskilda företaget. Min uppfattning är att denna filosofi förtjänar en rad i företagens årsredovisning.

Första dagen

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Första dagen

Första dagen för VD-bloggen och man undrar så klart om det ska finnas något att skriva om? Och det finns det.

I går gick programmet Jobbcoacher på Svt 2. För den som inte såg programmet kan jag berätta att det bl a rörde en kurs för blivande jobbcoacher. Kursen innehöll såvitt jag kunde mycket lite ”jobb”, men däremot mycket avslappning och sång samt en lite bisarr övningscoachning med klienten liggande på golvet!

Det andra inslaget gällde en av arbetsförmedlingens coacher som arbetade med en metod som tycktes föreläsningsbaserad, där coachen helt enkelt talade om för den som coachades vad denne skulle göra och tänka.

Man kan tänka vad man vill om programmet, men intressant är att se att synen på vad en jobbcoach ska göra tydligen kan variera väldigt mycket. För Academicum, som ju arbetar enbart med akademiker, är metoden rationell och med fokus på jobb och praktikplatser och så klart med branschkunskap. Jag ser det senare som det som med kraft kan hjälpa en akademiker; att få stöd av en person med ett brett och relevant kontaktnät. Sedan är det självklart att mötet med coachen ska vara trevligt och innehålla ett levande idéutbyte i dialog.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in