Here we go again – denna gång Dagens Industri

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Here we go again – denna gång Dagens Industri

I gårdagens DI (30/10) fanns återigen en negativ artikel som handlade om jobbcoachning. Rubriken handlade om ”miljardrullning” och innehållet var det sedvanliga, d v s inkorrekt.

I DI påstås:

– att arbetsförmedlingen inte utvärderat projektet och inte har en aning om det är effektivt eller inte. Det är fel.

Korrekt är att Arbetsförmedlingen har utvärderat projektet vid flera tillfällen. Resultatet visar att de privata coacherna nått en effektivitet på 34% och arbetsförmedlingens egna coacher en effektivitet på 28% (Med effektivitet menas hur många som fått jobb 90 dagar efter avslutat program) Resultatet visar också att de som fått coachning är nöjda.

– att det förekommer hypnoscoachning. Det är också felaktigt.

Korrekt är att Arbetsförmedlingen p g a Aftonbladets artiklar genomförde en särskild studie i samarbete med Ernst &Young. Studien visade att hypnoscoachning inte förekom utan att de anlitade företagen levererade de tjänster som upphandlats av arbetsförmedlingen.

Förhoppningsvis kommer denna typ av artiklar att bli alltmer sällsynta. Eller så kommer hypnoscoachningen likt ”Råttan i pizzan” i bli en riktig svensk klassiker!

Det svåra samtalet

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Det svåra samtalet

Ett svårt samtal är telefonsamtalet. Man ser inte den man talar med och normala artighetskonventioner kan göra samtalet både kort och bryskt. Min egen fatabur innehåller många samtal; både bra och ”sämre”. Ett av de sämsta var med akademiledamoten X som jag försökte entusiasmera för ett läromedelsprojekt. Samtalet hade två delar: en start då ledamoten sade ”Ja!” och en avslutning då ledamoten sade ”Tack!”. Emellan det pratade jag i någon minut, som kändes timmeslång. Det var svettigt! Plågsamt i stunden – men komiskt efteråt.

Den som söker jobb befinner sig i ungefär samma situation; att föröka sälja in ett budskap. Jag kan nämna att jag också varit med om positiva, ja t o m fantastiska samtal! De fantastiska samtalen har expanderat och skapat en ömsesidig ”vänskap”. Inte så att man träffar den man pratar med, men jag är helt säker på att vederbörande, liksom jag själv efter samtalet sagt att: ”Jag pratade med en person nyss som sa väldigt intressanta saker!” Det är samtal som bäst passar in under ordet ”happening”. Heaven and hell alltså.

Men det vanliga är så klart brukssamtalet. Så här gör man!

(1) Berätta vem du är med för och efternamn. Detta är mycket viktigt. Representerar du ett företag så  a-r-t-i-k-u-l-e-r-a företagets namn ordentligt.  Detta är mycket viktigt.

(2) Nu kommer det svåra. Du ska ge en kort bakgrund till varför du ringer. Inga frågor till den du pratar med, utan det är du som ska prata. Ett kort tal alltså. Talet skall vara uppriktigt och är det så att du söker jobb så säg det: ”Så jag är alltså intresserad av ett jobb hos er och undrar om det finns någon möjlighet?”

(3)  Nu börjar en diskussionsdel. Hur den går kan man inte veta men en sak är säker. Du kommer att lyckas:

  1. Få ett jobb = 5 p
  2. Få en intervju 4 p
  3. Få ett bra tips 3 p
  4. Få en bra relation 2 p
  5. Få reda på vart du inte ska ringa nästa gång 1 p

Lycka till!

Efter valet

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Efter valet

Före valet skrev en rad alliansföreträdare artiklar till förmån för privatisering av arbetsförmedlingen. Centern menar t ex att en arbetslöshetspeng bör införas som ger en arbetslös fritt val att välja leverantör av karriärtjänster. Idag är det arbetsförmedlingen som i flertalet fall bestämmer vad som är en lämplig åtgärd för den enskilde.

De borgerliga förslagen som rör privatisering har ibland hämtat inspiration från Australien som är ett intressant exempel. I Australien reformerades 1998 arbetsförmedlingen enligt följande.

(1) Arbetsmarknadsdepartementet upphandlar (vart tredje år) leverantörer samt utvärderar (rankar).

(2) En särskild myndighet (Centrelink) fokuserar på de arbetslösa och bedömer vilken typ av åtgärd som är aktuell.

(3) Fristående utövare sköter den konkreta arbetsförmedlingen; matchning till jobb, utbildning m m.

I den första upphandlingen vann den australiensiska arbetsförmedlingen en marknadsandel om ca 40 procent. Efter nästa ramupphandling fanns enbart privata företag.

Sannolikt skulle mönstret upprepas om det infördes i Sverige. Jag tror dock inte att förklaringen är så enkel att de privata företagen helt skulle radera ut det offentliga. Nej, sannolikt skulle delar av nuvarande arbetsförmedlingen byta rubrik och form och i stället bli privat. Också det är rationellt: det finns i arbetsförmedlingen värdefull kompetens som är konkurrenskraftig.

En erfarenhet från det australiensiska exemplet är att antalet privata aktörer minskade kraftigt, d v s större aktörer förvärvade mindre. I dag är t ex den svenska coachingmarknaden hopplöst stor. Det finns ca 900 företag som en arbetslös skall försöka göra ett rationellt val bland. En fungerande marknad kräver en koncentration till ett begränsat antal leverantörer som på ett tydligt sätt kan presentera sitt utbud för köparen av tjänsten. De 900 företagen vad gäller coachingtjänster kan jämföras med ca 100 företag för samtliga tjänster i Australien.

Regeringen tänker nytt

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Regeringen tänker nytt

I dagens DI presenterar nya arbetsmarknadsministern Hillevi Engström intressant nytänkande. Det nya är att företagen skall vara aktiva inom arbetsmarknadspolitiken och markera detta.

De viktigaste potentiella aktörerna mot arbetslöshet är faktiskt företagen. Det finns ca 900 000 företag i Sverige varav ca 300 000 är hyggligt stora. Om dessa såg som sin uppgift är både för sig egen och för samhällets skull ta ansvar under lågkonjunktur, så skulle också en tuff lågkonjunktur få ”runda hörn”. Men det bygger på ett samarbete: Staten ställer upp med goda villkor för företagen – och företagen bereder praktik eller traineeplatser. Effekten är att arbetsstyrkan går ur lågkonjunkturen mer eller mindre intakt och dessutom sunt omallokerad till växande sektorer.

Just ett sådant samarbete genomförs f n i Uppsala. Academicum samarbetar med Handelskammaren i Uppsala i projekt ”Kompetenslyft Uppland”. Företag i Uppland får genom projektet möjlighet att anlita en akademikertrainee under 6 månader. Färdiga civilingenjörer, humanister, jurister, ekonomer m m får därigenom en chans att få viktig praktik. Staten svarar för lön och försäkring medan arbetsplatsen erbjuder arbetsuppgifter och handledning.

Effekten av detta är positiv: Företagen får ofta en kompetensförstärkning som leder till utveckling för företaget (och jobb för traineen) och traineen får en betydelsefull merit.

Min uppfattning är att detta borde genomföras i hela Sverige och att samtliga näringslivets organisationer borde ställa sig bakom detta nytänkande. Det skulle i full skala sannolikt vara den mest kraftfulla arbetsmarknadsåtgärden någonsin.

Ministern pekade också på att ett företags ställningstagande borde antecknas i årsredovisningen. Också det är en bra idé: att ställa upp i lågkonjunktur är något att vara stolt över!

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in