Plötsligt dök ett mail upp.  Det var strax före jul. ”Arbetspraktiken” tas bort löd meddelandet p g a budgetskäl.

Det började i Uppsala. Sedan kom rykten om att också Karlstad följt efter. Det var ett tråkigt besked och märkligt. Tråkigt p g a att arbetspraktiken  ger nyutexaminerade akademiker utan jobb en chans att få relevant arbetslivserfarenhet direkt efter examen; märkligt p g a upphandlingen av jobbcoachning är nationell och de facto innehåller möjlighet för jobbcoachföretagen att erbjuda arbetspraktik. Med arbetspraktik på endast vissa geografiska områden skulle en orättvisa uppstå. Nyutexaminerade i t ex Göteborg skulle gynnas medan nyutexaminerade från Uppsala skulle missgynnas.

Nu till det positiva. Arbetsförmedlingen meddelade idag att arbetspraktik skall ges på samma villkor över hela landet. Det stopp som rått i bl a Uppsala är alltså upphävt. Det betyder mycket inom kort då en stor mängd akademiker tar examen vid terminsslutet. Positivt är också att rättelsen skedde snabbt.