TV 4 – vakna!

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för TV 4 – vakna!

TV 4 har under någon vecka haft ett race mot jobbcoachningen. Det tycks vara en journalistisk tradition, en sorts journalistisk recykling! Traditionen startade hos Aftonbladet 2009 och har sedan upprepats på flera håll och har nu nått TV 4. Även om journalisterna är nya så är ingredienserna ungefär desamma: icke representativa exempel och icke redovisning av arbetsförmedlingens utvärderingar.  Nedan följer en kort sammanfattning av några av de felaktigheter och märkliga tolkningar som presenterats.

Man påstår:

Att arbetsförmedlingen blåst upp resultatet: 37% av de som coachats har fått jobb enligt arbetsförmedlingen. TV4:s analytiker menar dock att siffram bör vara 17%. För att nå siffran 17 har TV4 använt en egensnickrad metod. Man har för det första mätt resultatet 14 dagar efter avslutat program, d v s innan effekten av coachningen hunnit visa sig. Ett anställningsförfarande kan ju ta 1-2 månader innan kontraktet är påskrivet. Arbetsförmedlingens mätpunkt, 90 dagar efter avslutat program är mer rimlig. Den tar hänsyn till att effekterna av coachningen kommer efter att coachningen avslutats.

Vidare har TV4 räknat enbart fasta anställningar. Arbetsförmedlingen däremot räknar också visstidsanställningar samt timanställningar av viss omfattning. TV:4 s mätmetod är märklig. Inte bara för att den är otidsenlig och definierar åtskilliga yrkesverksamma journalister som arbetslösa, utan framför allt för att metoden avviker från ”normal statisktisk metod” Arbetsförmedlingen har helt enkelt mätt coachningsresultatet på samma sätt som man mäter effekter av andra program. Det är alltså TV4 som blåst ned resultatet – inte arbetsförmedlingen som blåst upp det!

Oklart är följande.  TV 4 påstår liksom Aftonbladet 2009 att coacherna använder oseriösa metoder. Jag ska erkänna att TV 4 kan ha rätt, men det är inte visat. Visat är att en reporter från TV 4 uppträtt som ”låtsasarbetslös” och fått en märklig kur, t ex hjärtslagsräkning (!) . Men det är inte visat att reportern efterfrågat en tjänst som ryms inom kontraktet med arbetsförmedlingen. Den enda seriösa dokumentation som finns och som rör detta är en utvärdering som arbetsförmedlingen gjorde våren 2010 i samarbete med revsionsfirman Ernst & Young och som visade att de tjänster som coacherna levererade var kontraktsenliga. Om TV 4  fått dessa åtgärder inom ramen för arbetsförmedlingens upphandling ska jag villigt erkänna att de gjort en viktig journalistisk insats. Men hur har det gått till?

Märklig tolkning!  När TV 4 får reda på att den kontrollgrupp som TV 4 använt fått jobb i samma utsträckning som de som coachats så drar man den löpsedelskorrekta men sakligt felaktiga slutsatsen att coachning inte fungerar! Fakta är ju att arbetsförmedlingen, enligt egen utsago, till coachning anvisar personer som står ”längre från arbetsmarknaden.”

Ur arbetsförmedlingens rapport  22/2 2011

”Utifrån vad som framkommit i den här studien finns det anledning misstänka att individer som väljer jobbcoachning, under förutsättning att de tillhör målgruppen, är en grupp som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden.”

Hur kan TV 4 påstå att coachningen inte varit verkningsfull när ungefär lika stor andel av de coachade fått jobb ( som stått långt från arbetsmarknaden) som de som inte  coachats (och stått närmre) arbetsmarknaden! ?

Vakna upp!

24 februari kom dessutom nya fakta. Trist för TV 4 men känt för oss som jobbar med coachning.

Fakta

”Fram till och med sista januari i år har 131 171 arbetssökande fått eller får jobbcoachning. 37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad coachningsinsats1. Åtta av tio, 79 %, anser att coachen har rätt kompetens för att hjälpa dem till arbete. 62 % anser att coachningen har ökat deras chanser att få ett arbete. Det visar resultaten av januari-februari enkäten som skickats till individer som deltar eller har deltagit i coachning”

Den finns ingen ursäkt för de företag som eventuellt inte tar sin uppgift seriöst. Men för den abosluta majoriteten av både jobbcocacher och arbetslösa som fått coachning, är den journalistiska insatsen obegriplig.

Jobbcoachning ett vapen mot långtidsarbetslöshet

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Jobbcoachning ett vapen mot långtidsarbetslöshet

Jobbcoachföretagen fick i veckan ett meddelande från Arbetsförmedlingen. Jobbcoachningen upphör den 31 december 2010. Det visste vi om.  Men vi trodde nog att det skulle bli en fortsättning genom en ny upphandling p g a att projektet som helhet  varit lyckat. Dessutom behövs coachningen! Arbetslösheten är hög och coachning leder enligt arbetsförmedlingens utvärdering och våra egna erfarenheter till jobb.

Fakta är att idag är ca 68 000 akademiker arbetslösa jämfört med ca 70 000 för ett år sedan. Det är alltså fortfarande en mycket hög arbetslöshet bland akademiker.

JUSEK  har idag engagerat sig i detta

http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Nyheter/Nyheter1/Regeringen-skrotar-jobbcoachning/. Jusek menar att det skulle vara ett misstag att helt avskaffa coachningen.

Jag instämmer. Vi har på Academicum fått förtroendet att coacha ca 700 akademiker så här långt. Det är för det första akademiker som gjort ett eget fritt val och själva ansett att coachning varit en vettig åtgärd. Vad skall de välja när coachningen försvinner? Det är för det andra en grupp som är nöjda eller mycket nöjda med coachningen (ca 90 procent är nöjda eller mycket nöjda). Det är för det tredje en effektiv insats och därmed lönsam för skattebetalarna genom att många av de som coachats fått jobb och därmed sluppit gå in i långtidsarbetslöshet. Det är ju faktiskt bättre att släcka en brand innan huset är övertänt! De som inte fått jobb under perioden har i stället fått vassare redskap för att söka jobb med och haft en engagerad coach under 3 månader.

Genom att ta bort coachningen och dessutom praktik (!)  laddar regeringen för långtidsarbetslöshet och de väsentligt dyrare och tyngre insatser som krävs när individen gått utan jobb under längre tid.

Det som nu bör ske är att behålla coachningen, men göra en ny upphandling med det nu avslutade projektets lärdomar som grund. I en ny upphandling finns chansen att ställa krav på:

(1) dokumenterade resultat (nöjdhet och effektivitet)

(2) krav på branschinriktning och därmed kontakt med arbetsgivare

(3) precisering av begreppet ”jobbcoachning”

Det senare är viktigt. Den rena coachningen där coachen stärker den som coachas och där coachen inte får ge råd utan endast ställer frågor, ser jag som mindre lyckad. Jobbcoachning har ju som syfte att personen som coachas skall få jobb. Om det sker genom att den som coachas får ”inre styrka” eller helt enkelt tips om en bra arbetsplats, spelar mindre roll. Den allra bästa coachningen är förmodligen att ha ett jobb och att få en chans att komma in i ett normalt arbetsliv.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in