Fas 3 innebär att en person skall arbeta, men med meningslösa arbetsuppgifter. Inte riktiga jobb. Sådant är systemet, märkligt nog. Vissa företag har anpassat sig till den politiska tanken och skapat meningslöshetsfabriker. Smart affärsmässigt, i linje med politiken: men vad är meningen?

Nej, i stället skall varje del i arbetsmarknadspolitiken ha mening.

En målsättning för staten och samhället måste vara att så få som möjligt skall nå fas 3. I stället bör satsningen på program i fas 2 utökas men också Fas 1.

På sikt bör en omställningsförsäkring utvecklas med olika belopp för tid i arbetslöshet och där individen själv väljer företag/arbetsmarknadsprogram.

På Academicum har vi utvecklat ett bra sådant program som effektivt sätter stopp för utfasningen. Man stannar i fas 2.  Programmet är Akadmikertrainee och vi har så här långt en effektivitet på ca 70 procent. Solskenshistorierna är många och det är naturligt. Den som gått utan jobb i ett par år och plötsligt är på banan igen har varit med om något mycket speciellt och positivt.

Varför fungerar då programmet? Svaret är att vi för det första vänder oss till den grupp vi kan: akademiker. Vi har inga program som vänder sig till alla yrkes- eller kompetensgrupper av ett enkelt skäl. Då skulle vi arbeta utanför vår egen kompetens.

Om en omställningsförsäkring skulle införas skulle individerna självklart välja de företag som matchade deras kompetens. ”Allmänna” insatser skulle inte vara attraktiva.

Det andra skälet till framgång är närheten till branscher och arbetsplatser, d v s kontakter. Det gör det möjligt för oss att hitta traineeplatser med relevanta arbetsuppgifter. Ett tredje skäl som är viktigt är kvalitet och engagemang. I programmet ingår en kvalificerad utbildning genom Uppsala universitet. För den grupp vi arbetar med är detta ett väsentligt inslag.

En allmän omställningsförsäkring skulle lösa många av dagens problem och skulle innebära att individen kunde få hjälp från specialister redan från början. Detta skulle på ett kraftfullt sätt minska arbetslösheten och förpassa den nuvarande diskussionen om olika faser