Jobbcoachningen påbörjades i september 2009. Det var ett av Alliansregeringens helt nya projekt. Arbetsförmedlingen presenterade projektet på ett antal möten hösten 2008. Jag var med på ett av dem, på Kinateatern  i Stockholm. Jag tänkte då att projektet var djärvt. Idén var att låta marknaden avgöra vilka företag som skulle väljas, därför antogs ca 1 000 företag för coachningen. Jag tänkte:” hur kommer det att bli? Klarar alla dessa företag av att leverera en så pass ”hård” tjänst som JOBBcoachning. Många företag såg ut att vara mer inriktade på personlighetsutveckling m m.

Men med facit i hand var projektet lyckat. De arbetslösa har så klart valt företag som de tyckt verkat vettiga.De konstiga företagen har valts bort. (De har i stället valts ut av journalister som anlitat dem i reportagesyfte.)

De arbetslösa har som vilken konsument som helst kunnat läsa tjänstedeklarationerna på arbetsförmedlingens hemsida, de har kunnat googla företagen och de har ringt upp. Jag har ringts upp av hundratals arbetslösa akadmiker som ställt frågor om vår coachning. En del ställer också kravet på att få träffa coachen. Detta gäller nästan undantagslöst coachningen i Göteborg!  Till alla som ringt vill jag säga: tack för samtalen!

I dag går Academicum ut med sina resultat av coachningen. Vi har haft studenter som vi anlitar och som har ringt upp till de som fått coachning genom oss. Ca 100 pers har ringts upp och svarat på frågan om de är nöjda samt på frågan om de hade jobb 90 dagar efter coachningsperioden. Vi har vidare protokollen från coacherna angående de som fått jobb under coachningsperioden.

Resultatet är positivt. Nöjdheten ligger på drygt 90% och ca 55% av de som fått coachning genom Academicum har fått jobb. Det är bra siffror. Det innebär att av den lilla del av arbetsmarknaden som vi ansvarat för (ca 700 personer)  har mer än hälften fått jobb: i lågkonjunktur. Också branschsnittet är bra, ca 37% av de som fått coachning har fått jobb.

Nu är det bara ca 1 månad kvar av coachningen och summeringen av projektet som helhet är positivt. Det kan så klart bli bättre och Academicums förhoppning är att coachning blir permanent och att den sker genom privata företag. Flera saker talar för det. Dels kan ett privat företag specialisera sig på en viss grupp och kunna såväl kompetens hos den arbetssökande som branschens krav; dels kan en upphandlande myndighet välja ut företag med hög effektivitet och välja bort övriga och för det tredje: med en privat lösning blir arbetsförmedlingen väsentligt billigare. I lågkonjunktur anlitas många företag medan i högkonjunktur så anlitas färre. Det betyder att arbetsförmedlingen på ett helt annat sätt än idag kan fungera ungefär som ett dragspel: mycket utgifter när det behövs och lite när det inte behövs.