Jag var för ett par veckor sedan på kick off för Venture Cup. Jag ingår i juryn i region Syd och hade tidigare bara hört talas om tävlingen samt bistått ett par deltagare med retoriska råd. Nu är jag alltså juryledamot. Vid Kick-offen, som var väldigt bra, fick vi reda på tillvägagångssättet och också träffa fjolårets vinnare (i region syd). Vi fick också fundera över vad vi trodde skulle bli svårt. Själva skrivarbetet och feedbacken kommer inte att bli svårt för mig. Jag har så pass stor vana av det från universitet och jobbet som retorikkonsult att det kommer att gå av sig självt. Nej problemet är nog på det kompetensmässiga och kreativa planet! För hur ska jag bedöma något jag inte begriper? Tänk om jag plötsligt får läsa om en helt ny produkt; kanske motsvarande Apple och tänk om jag är IBM-troende? Och tänk om skribenten inte har en kommunikativ förmåga som Steven Jobs utan är mer ”normal”? Det är den verkliga utmaningen: att förstå. Jag ser fram emot att få mina sex bidrag!