I går (28 november) var jag värd för en grupp från Shenzhen i Kina som ligger ca 1 timmes tågresa från Hongkong. Shenzhen har en befolkning på ca 7 miljoner invånare och har en rasande tillväxt. Staden har sannolikt större befolkning än Sverige inom 5 år. Tillväxten beror bl a på att Shenzhen är en ekonomisk frizon inom Kina, ungefär på samma sätt som Hongkong. Effekten av detta är en enorm tillväxt och med en modern high tech industri, bl a tillverkas var femte mobiltelefon i Shenzhen.

Gruppen som ni ser på bilden kom från Shenzhens kommun (motsvarande ungefär svenska regeringskansliet) och leddes av Nan Ling till höger om mig och Li Yu till vänster om mig. Jag talade svenska och en tolk översatte. Vad var de intresserade av? Svaret var: den svenska modellen, d v s hur Sverige organiserat arbetsmarknaden; modellen med fackföreningar och arbetsgivarorganisationer; central lönebildning; maktbalansen mellan ledning och löntagare och den arbetsrättsliga lagstiftningen. Kanske är den svenska modellen – med kollektivavtal och arbetsmarknadens parter som en kompromiss mellan statlig styrning och en fri arbetsmarknad – en attraktiv modell för ett industriellt tillväxtland?

Det var ett trevligt möte och gruppen som är i Sverige i tre dagar lämnade Sverige för ett nytt nedslag i Europa och för att samla information.