Jag gjorde en presentation på Distinget i Uppsala för ett par veckor sedan. Det är Handelskammaren som samlar företag och intressenter från kommun, landsting, länsstyrelse och universitet m fl. Mitt tema var: Det finns ett kompetensöverskott i Sverige med ca 65 000 arbetssökande akademiker och flertalet inom teknikyrken. Mot det stod påståendet från företagen att det i själva verket råder ett kompetensunderskott!   Företagen har svårt att hitta kompetens, i synnerhet ingenjörer!!

Går detta att förklara? Hur är det möjligt att påstå att det finns kompetensunderskott med 65 000 arbetssökande personer med universitetsutbildning?

Lyckligtvis finns en förklaring!

Vi gjorde på Academicum en djupstudie av 15 företag inom olika brancher med frågan: Hur rekryterar ert företag? Svaret var att företagen rekryterade  – så gott som uteslutande –  i befintliga kontakter, d v s kontaktnätet var avgörande. Konkret innebar detta att studenter som skrivit examensarbeten eller kontakter som tagit i de akademiska subkulturerna såsom UppsalaBio var avgörande. Sällan skedde rekryteringen genom annons. Att det är ett bekymmer för t ex invandrade akademiker som befinner sig utanför kontaktnäten är uppenbart.

Vår studie får också stöd i en studie från Svenskt Näringsliv som visar också att svenska ungdomar anser att kontakter är mycket viktiga för att få jobb; något som inte gäller för andra länder.

Detta förklarar paradoxen. Svenska företaget HAR en brist på kompetens (i sina kontaktnät) och samtidigt finns ett kompetensöverskott (utanför kontaktnäten).

Frågan är: Varför har det blivit på detta viset?