Fas tre – en paradox

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Fas tre – en paradox

I går undersökte Uppdrag GranskningArbetsförmedlingens  Fas 3 som vänder sig till långtidsarbetslösa. Arbetsmarknadsminster Hillevi Engström intervjuades, liksom Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Anklagelserna gällde två saker som var motstridiga och antagligen vållade huvudbry både för de som intervjuades liksom för journalisterna.

Anklagelse 1: Arbetssökande får i strid med regleverket jobba med riktiga jobb! (Det leder till  s k undanträngning, d v s arbetssökande på den reguljära marknaden trängs undan.)

Anklagelse 2. Arbetssökande får jobba med meningslösa uppgifter! (Det är meningslöst eftersom  sådana uppgifter motverkar sitt syfte: att skapa jobb för deltagaren i Fas 3.)

Och här har vi problemet.Systemet bygger på en paradox; att hjälpa människor till jobb genom att jobba med sådant som inte leder till jobb.  Det är svårt både att fråga vettigt och att svara vettigt på frågor som rör paradoxen!

Min uppfattning är att undanträngningsproblematiken är otidsenlig.  Själva undanträngningstanken bygger på en statisk syn på arbetsmarknaden med ”jobben” som en konstant.  Den tiden är över: nya jobb skapas både i de befintliga företagen och i nya företag som startas. Arbetsmarknaden är dynamisk och på Academicum ser vi detta hela tiden. Det andra man bör lyfta fram är företagens ansvar. Jag delar Hillevi Engströms syn att företagen bör ta samhällsansvar; ett ansvar som ofta sammanfaller med företagens egna intressen. En person som kavlar upp ärmarna och hugger in med att tillföra nytta för företaget gör ju gott för företaget; även om han eller hon varit arbetslös en tid.

Rapport från Korta Vägen

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Rapport från Korta Vägen

Korta Vägen är nu inne på sin 4 månad. Korta Vägen är ett program som syftar till att förkorta vägen till jobb för akademiker som inte bott i Sverige mer än 3 år.

Programmet kombinerar bl a språkundervisning och  studievägledning med yrkescoachning och praktik. Språkundervisningen pågår för fullt och i augusti skall praktiken börja för samtliga. Det har gått bra att finna praktikplatser och vi kommer att tacka medverkande arbetsplatser genom annonsering lite längre fram.  Jag är nöjd med jobbet eftersom det är viktigt att finna platser som matchar de olika akademiska kompetenserna. Det innebär att vi har praktikanter från Korta Vägen på en rad olika områden: administration, IT, design, ekologi, ekonomi, marknadsföring, väg- och vatten ingenjör, kemi, lärare och läkare bl a.  På arbetsplatsen skall våra deltagare både lära sig svenska och naturligtvis kopplat till  yrket, få kontakter samt lära sig svensk arbetskultur och arbetssätt. För vissa kommer sannolikt praktiken att övergå i jobb direkt, för andra ett första steg i  en karriär i Sverige.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in