Korta Vägen är nu inne på sin 4 månad. Korta Vägen är ett program som syftar till att förkorta vägen till jobb för akademiker som inte bott i Sverige mer än 3 år.

Programmet kombinerar bl a språkundervisning och  studievägledning med yrkescoachning och praktik. Språkundervisningen pågår för fullt och i augusti skall praktiken börja för samtliga. Det har gått bra att finna praktikplatser och vi kommer att tacka medverkande arbetsplatser genom annonsering lite längre fram.  Jag är nöjd med jobbet eftersom det är viktigt att finna platser som matchar de olika akademiska kompetenserna. Det innebär att vi har praktikanter från Korta Vägen på en rad olika områden: administration, IT, design, ekologi, ekonomi, marknadsföring, väg- och vatten ingenjör, kemi, lärare och läkare bl a.  På arbetsplatsen skall våra deltagare både lära sig svenska och naturligtvis kopplat till  yrket, få kontakter samt lära sig svensk arbetskultur och arbetssätt. För vissa kommer sannolikt praktiken att övergå i jobb direkt, för andra ett första steg i  en karriär i Sverige.