Kort väg ger stor vinst

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Kort väg ger stor vinst

Många av de som invandrar till Sverige har akademisk examen.  Programmet ”Korta vägen” syftar till att korta vägen till jobb. En rimlig väglängd bör vara 2-3 år: först språkundervisning (SFI) och sedan arbetssökande.

I realiteten har dock vägen till jobb varitlängre. Enligt en redovisning från Riksrevisionsverket har den genomsnittliga tiden från invandring till jobb varit 7 år!  Det är häpnadsväckande lång tid med tanke på att det rör sig om personer som har en kvalificerad utbildning och som är vana att lära. Riksrevisionsverket räknar med att den årliga kostnaden för varje person i arbetslöshet är 684 000 kr per person.

Academicum ansvarar för Korta Vägen på uppdrag av Arbetsförmedlingen på tre orter: Uppsala, Eskilstuna och Västerås.  Sammanlagt kommer ca 300 personer att passera programmet. Academicums målsättning är att flertalet skall ha jobb inom 3 år från dagen för invandring. Det betyder i så fall en samhällsvinst på mer än 100 miljoner kronor.

Den nya Jobbcoachningen har startat

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Den nya Jobbcoachningen har startat

Nu drar jobbcoachningen igång och det är bra. Det behövs stöd för den som försökt söka jobb  – men inte lyckats. I det läget behövs stöd av en engagerad coach som det går att diskutera med, och det behövs hjälp för att bl a ordna CV och förbereda intervju.  Mycket bra är att arbetsförmedlingen skärpt upp coachningen genom krav på aktiviteter, krav på kompetens hos coacherna m m. Vidare är presentationen av företagen en smula bättre än i den förra upphandlingen, även om det finns förbättringspotential. Mindre bra är att coachning för nyföretagande inte får marknadsföras, trots att det är ett av syftena med upphandlingen och också genererar bonus om den som coachas startar ett företag. Mindre bra är också kravet på att varje lokal måste vara handikappanpassad. Det borde rimligen räcka med en sådan per ort. En mycket bra sak är att arbetsförmedlingen kommer att utvärdera effektiviteten och nöjdheten hos företagen samt publicera detta. Det kommer att ge arbetssökande en bättre möjlighet att finna en coach som passar.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in