Förra veckan startade Korta Vägen i Eskilstuna och i Västerås. Ca 50 akademiker (lärare, läkare, ingenjörer, IT m m) följer ett 26 veckor långt program med undervisning i språk (yrkessvenska) bl a samt studievägledning och praktik. Något man slås av då man möter grupperna är ambitionen. Samtliga har pluggat SFI, många SAS (gymnasiesvenska), några har så snart de landat i Sverige börjat plugga på ett universitet eller högskola. Utmaningen för oss (Academicum, Uppsala universitet och Folkuniversitetet) som driver projektet är att kanalisera ambitionen och nå  näringslivet i vid mening (privat och offentlig sektor)  så att deltagarna får en flygande start med konkreta kontakter.

Korta vägen är ett program för akademiker. Att det behövs en särskild satsning för akademiker beror på en global trend: de som migrerar och har en akademisk utbildning är överrepresenterade (till nytta för mottagarländerna men samtidigt ett bekymmer för ursprungsländerna, p g a brain drain). En annan trend är att andelen kvinnor i gruppen är större än andelen män. (OECD Report 2012, Harnessing the skills of migrants and diasporas to foster development.) I rapporten konstateras vidare att ca 33 % av invandrarna i OECD länderna har akademisk bakgrund, medan endast 6% av medborgarna i OECD länderna har akademisk bakgrund. Det rör sig alltså om ett rejält tillskott av kompetens.