Alla talar om ungdomsarbetslösheten och såväl Alliansen som Oppositionen försöker finna den rätta medicinen.  Gemensamt för politiken är kortsiktigheten: att snabbt – helst före valet för Alliansen och inom ett par år för Oppositionen – få bukt med ungdomsarbetslösheten.  Man diskuterar Flexicurity efter dansk modell, ändring i LAS, man diskuterar mer praktiska utbildningar, bättre matchning o s v. Det är åtgärder som skulle ha viss effekt men den viktigaste åtgärden är en annan. Långsiktigt finns bara en åtgärd som kraftfullt skulle hjälpa och som också är orsaken till ungdomsarbetslösheten. Förklaringen är föräldragenerationen. Att ungdomen inte får jobb beror på att föräldragenerationen startat för få företag eller  utvecklat sina företag och verksamheter för lite. Hade föräldragenerationen kavlat upp ärmarna och fokuserat på tillväxt, ja då skulle vi ha en industri som ropade efter arbetskraft.