Nu startar vi Akademikerförmedlingen som ett sätt att presentera en ny tanke. Det blir alltmer uppenbart att akademikergruppen behöver knoppas av från AF:s övriga verksamhet alternativt få en särskild del inom AF. Det finns flera skäl för det. Den modell AF använder innebär ofta att åtgärder upphandlas brett, d v s för många typer av grupper. Så var fallet med jobbcoachningen som upphandlades brett. IFAU:s utvärdering visade att det var en fungerade åtgärd mot bl a akademiker, men fungerade sämre mot andra grupper.  Ett annat skäl är att akademiker ska ha akademikerjobb. Det gynnar individen och samhället. Dessvärre räknas i statistiken  jobb som jobb.Det betyder att om en akademiker jobbar i ett snabbköp, kör taxi etc så ser det lika bra ut i statistiken som om han eller hon utövade sitt yrke. Men en läkare ska bota patienter, en arkitekt rita hus etc. Den tanken kommer att vara självklar hos en akademikerförmedling. Ett tredje skäl har att göra med specialisering. Det finns många handläggare hos Arbetsförmedlingen som tycker att det är svårt att förstå CV:t hos en disputerad naturvetare t ex. Det är viktig att kunna möta akademikerns kompetens. Det är först då matchningen mot arbetsgivares  kravspecifikation kan bli effektiv. Sist men inte minst: det behövs och det efterfrågas. För 10 år sedan var ca 30 000 akademiker inskrivna – idag är det 73 000. Och det ökar.

 

Förresten .. vi  har lagt upp en hemsida där tanken är att debatten kan föras och fakta presenteras, se akadmikerformedlingen.se