I Nacka kommun har man i Komvux infört vad man kallar en ”jobbpeng”. Jobbpengen är en analogi till skolpengen och kan innebära att en person som inte har jobb får ett program som designas efter individens behov. I kommunen kan för pengen erbjuda t ex utbildning eller anställningsstöd. Mycket intressant. Kopplingen till den Australiensiska jobbpengen är tydlig och  kanske är detta en modell som vi också kommer att se inom AF?