Arbetsförmedlingen förändras. Inte den statliga Arbetsförmedlingen. Där är förändringstakten låg. Men det finns intressanta och snabba förändringar i det vi kan kalla ”arbetsförmedlingsverksamheten” i Sverige. En sådan förändring är att kommunerna startar egna arbetsförmedlingar: Nacka har gjort det, liksom Sollentuna kommun och på många håll i landet öppnas kommunala arbetsförmedlingar.  Intressant är att  dessa startas nu på 2000-talet och självklart designas efter nutidens krav. Ett par exempel: I Nacka och Sollentuna drivs arbetsförmedlingarna efter en  eftefrågemodell som innebär att individen får en ”check” och sedan kan välja leverantör. Det är alltså den australiensiska modellen som genomförs i praktiken. I realiteten startas alltså en mängd mindre pilotprojekt som om något år kommer att visa på resultat som i sin tur kommer att utmana tänkandet och utvecklingen av den stora Arbetsförmedlingen.