Känns rubriken konstig eller rentav olämplig? Det är i så fall naturligt. Att vara medlem i en domstol skulle vara illa. Domstolen skulle då  kunna misstänkas för att gynna domstolens medlemmar. Därför är svenska domstolar helt fristående. En tingsrätt har sitt uppdrag från regeringen och riksdagen, men inte från medlemmar i domstolen som betalar medlemsavgift. Inte heller har domstolen politiska åsikter och deltar i den allmänna debatten. Det är så det ska vara. Domstolen ska inte kunna misstänkas för att stödja ett partsintresse.

Men det finns ett undantag – ett ganska stort undantag : Svenska handelskammaren. I Handelskammaren går det att vara medlem. Det går också att vara aktiv som ledamot i fullmäktigeförsamlingen. Handelskammaren har också en politisk agenda, d v s åsikter i samhällsfrågor som man som person eller företag kan vara för eller emot. Problemet är att Handelskammaren också är en domstol. Handelskammaren avgör tvister och det är vanligt att man i affärslivet bestämmer att att en eventuell tvist ska avgöras av Handelskammaren. Det betyder att i en tvist kan t ex ett medlemsföretag som också är fullmäktigeledamot och delar handelskammarens politiska agenda tvista mot ett företag som inte är medlem och kanske rentav argumenterar för de motsatta ståndpunkterna. Denna ordning inte är lämplig.