På en förvaltningsmyndighet hanteras ärenden.  Ärenden avgörs genom beslut. Besluten är ”myndighetsutövning”. Förberedelsen för besluten sker ofta genom särskild utredare, notarier eller annan personal. I praktiken innebär det att ”utredaren” läser på, undersöker och sedan föredrar resultatet av undersökningen  samt lämnar förslag till beslut (åtgärd).

Samma modell skulle kunna användas nu inom AF. Läget är just nu katastrofartat. Alla vet att en tsunamivåg av arbetslöshet väntar. Vågen rullar in, det vet vi och den är snart här.

Det kommer att innebära en oerhörd belastning på AF och det finns egentligen bara två alternativ. Nyanställa personal eller göra något annat. Det är det ”andra” jag vill argumentera för. Det finns nämligen en  stor mängd företag som är upphandlade av AF. Dessa företag skulle kunna utföra ”utredningsarbetet”, d v s AF skulle kunna outsourca en del av sin uppgift till företagen. Är det svårt? Nej, redan upphandlade projekt innehåller ”kartläggning” på ibland flera veckor. Under kartläggningsveckorna finns gott om utrymme för att utreda en individ genom studie- och yrkesvägledare,  och sedan lämna en rekommendation till AF. Kanske fixar leverantören också CV och ansökningsbrev, vilket för individen ett steg närmare jobb.  En sådan lösning är modern, billig och skulle innebära ett effektivt resursutnyttjande.   Skulle det inte vara möjligt att sortera in under redan upphandlade utbildningar, så är lösningen att upphandla tjänsten i en särskild upphandling.