Första dagen för VD-bloggen och man undrar så klart om det ska finnas något att skriva om? Och det finns det.

I går gick programmet Jobbcoacher på Svt 2. För den som inte såg programmet kan jag berätta att det bl a rörde en kurs för blivande jobbcoacher. Kursen innehöll såvitt jag kunde mycket lite ”jobb”, men däremot mycket avslappning och sång samt en lite bisarr övningscoachning med klienten liggande på golvet!

Det andra inslaget gällde en av arbetsförmedlingens coacher som arbetade med en metod som tycktes föreläsningsbaserad, där coachen helt enkelt talade om för den som coachades vad denne skulle göra och tänka.

Man kan tänka vad man vill om programmet, men intressant är att se att synen på vad en jobbcoach ska göra tydligen kan variera väldigt mycket. För Academicum, som ju arbetar enbart med akademiker, är metoden rationell och med fokus på jobb och praktikplatser och så klart med branschkunskap. Jag ser det senare som det som med kraft kan hjälpa en akademiker; att få stöd av en person med ett brett och relevant kontaktnät. Sedan är det självklart att mötet med coachen ska vara trevligt och innehålla ett levande idéutbyte i dialog.