Distingsmarknaden var under medeltiden  en tidpunkt då menigheten i Uppland träffades och gjorde upp tvister inför en domare. Men tiderna har på ett lyckligt sätt förändrats: i dag är Distinget en trevlig tillställning där delar av näringslivet (ca 200 företagare) träffas tillsammans med representanter för kommunen, landstinget, länsstyrelsen och universitetet m m. Arrangör av Distinget är Handelskammaren. I år gick det hela av stapeln på Stadstetaern i Uppsala och jag var inbjuden att tala.  Du kan läsa en sammanfattning av  de olika anförandena på: http://www.chamber.se/distinget-2013.aspx