Många av de som invandrar till Sverige har akademisk examen.  Programmet ”Korta vägen” syftar till att korta vägen till jobb. En rimlig väglängd bör vara 2-3 år: först språkundervisning (SFI) och sedan arbetssökande.

I realiteten har dock vägen till jobb varitlängre. Enligt en redovisning från Riksrevisionsverket har den genomsnittliga tiden från invandring till jobb varit 7 år!  Det är häpnadsväckande lång tid med tanke på att det rör sig om personer som har en kvalificerad utbildning och som är vana att lära. Riksrevisionsverket räknar med att den årliga kostnaden för varje person i arbetslöshet är 684 000 kr per person.

Academicum ansvarar för Korta Vägen på uppdrag av Arbetsförmedlingen på tre orter: Uppsala, Eskilstuna och Västerås.  Sammanlagt kommer ca 300 personer att passera programmet. Academicums målsättning är att flertalet skall ha jobb inom 3 år från dagen för invandring. Det betyder i så fall en samhällsvinst på mer än 100 miljoner kronor.