En bra nyhet har lanserats av Arbetsförmedlingen. Man har infört ett ratingsystem för jobbcoachföretag som uppdateras 4 ggr per år. Systemet mäter effektivitet i form av antal coachade som fått jobb inom 4 månader från starten på coachningen. Det normala sättet att mäta hade så klart varit att mäta 3 månader efter coachningsperiodens slut, d v s efter 6 månader från starten. I så fall fångas också anställningsprocesser in som tar längre tid. Det är ju lite snabbare rekrytering av t ex en butikssäljare än av en projektledare i ett teknikbolag t ex. För att fånga in och mäta sådana anställningar bör alltså mätperioden förlängas. Men det kommer kanske att rätta till sig. För Academicum var ratingen positiv: Vi har fått tre stjärnor, d v s max i Stockholm och i Göteborg och två stjärnor i Uppsala och i Lund. Det visar på en jämn och hög effektivitet.