I dagens DI presenterar nya arbetsmarknadsministern Hillevi Engström intressant nytänkande. Det nya är att företagen skall vara aktiva inom arbetsmarknadspolitiken och markera detta.

De viktigaste potentiella aktörerna mot arbetslöshet är faktiskt företagen. Det finns ca 900 000 företag i Sverige varav ca 300 000 är hyggligt stora. Om dessa såg som sin uppgift är både för sig egen och för samhällets skull ta ansvar under lågkonjunktur, så skulle också en tuff lågkonjunktur få ”runda hörn”. Men det bygger på ett samarbete: Staten ställer upp med goda villkor för företagen – och företagen bereder praktik eller traineeplatser. Effekten är att arbetsstyrkan går ur lågkonjunkturen mer eller mindre intakt och dessutom sunt omallokerad till växande sektorer.

Just ett sådant samarbete genomförs f n i Uppsala. Academicum samarbetar med Handelskammaren i Uppsala i projekt ”Kompetenslyft Uppland”. Företag i Uppland får genom projektet möjlighet att anlita en akademikertrainee under 6 månader. Färdiga civilingenjörer, humanister, jurister, ekonomer m m får därigenom en chans att få viktig praktik. Staten svarar för lön och försäkring medan arbetsplatsen erbjuder arbetsuppgifter och handledning.

Effekten av detta är positiv: Företagen får ofta en kompetensförstärkning som leder till utveckling för företaget (och jobb för traineen) och traineen får en betydelsefull merit.

Min uppfattning är att detta borde genomföras i hela Sverige och att samtliga näringslivets organisationer borde ställa sig bakom detta nytänkande. Det skulle i full skala sannolikt vara den mest kraftfulla arbetsmarknadsåtgärden någonsin.

Ministern pekade också på att ett företags ställningstagande borde antecknas i årsredovisningen. Också det är en bra idé: att ställa upp i lågkonjunktur är något att vara stolt över!