Om ett par veckor är det val. En viktig fråga är ”jobben”, en annan viktig fråga är invandringen. Frågorna hör samman. Alliansens bästa argument är att sysselsättningen ökat. Det är 250 000 fler personer som jobbar idag än då Alliansen tillträdde. Det betyder att ”motorn” i den svenska ekonomin är starkare och större. Och en bra motor ger ökad kraft! Exempel: Om 250 000 personer har den svenska genomsnittslönen ca 30 000 kr så innebär det att ekonomin får ett tillskott på 250 000 konsumenter som köper bilar, mat och bostäder m m,men också bidrar till den offentliga konsumtionen via skatt. Sammanlagt per år blir det ca 135 miljarder kronor. Det  är en rejäl slant!  Frågan är då  på vilket sätt  den svenska motorn ökat? Och svaret är följande: av de 250 000 jobben har 180 000 (72%)  gått till utrikes födda och alltså 70 000 (28%) till inrikes födda. Motorns ökning beror alltså till större delen på invandrares insatser, närmare bestämt, ca 100 miljarder kr.  För att få proportioner kan man jämföra med de ”satsningar” som sker i valrörelsen, t ex  Socialdemokrateras 3,5 miljarder för att höja lärarnas status eller miljöpartiets 3,5 miljarder till lärarnas löner eller Alliansens satsning på laddningsstationer för miljöbilar 168 miljoner kronor per år.