Efter Flipday har vi diskuterat vad det egentligen var? Var det en företagsmässa eller vad? Alla har varit ense om att det var något annat än en ”mässa”: snarare en fest eller en happening! (för att använda ett 60-talsbegrepp). Det var kul med: samtalen mellan amatörinvesterare och företagare och några av de nya företagarna stärkte sin identitet som företagare genom samtalen. Och säkert fick några av de 60 amatörinvesterarna egna idéer under samtalen. Det var kul med jazzmusiken som gav en skön bakgrund. Det var både kul och intressant med föreläsningarna som alla vara aktuella med innehåll som berör samtiden. Och några personer med företagsidéer fick råd av ”utställarna”: ingen vet vad dessa råd har för effekt  för framtiden.  De skriftliga utvärderingarna var lysande och pressen (UNT) var mer än nådig. Och nu är frågan: vad händer s a s post Flipday?  Svaret är att det just nu pågår utvärdering och diskussion med aktörerna.  Klart är att det blir en fortsättning men också att vi kommer att starta en uppföljning av de företag som deltog och med möjlighet för alla och envar att följa. En del hemsidejobb alltså …Klar är också filmen som kommer att kunna ses på You Tube  och med den vinnande låten i jingeltävlingen som ”theme song”.