I går 26 maj var Academicum i riksdagen på ett frukostmöte tillsammans med Lernia och AlphaCE. Arrangör var Centerpartiet. Academicum presenterade en nyligen gjord studie som vi gjort och som rör nyanlända akademikers syn på Sverige (framtidstro) och svenska arbetsgivares syn på behovet av språkkunskaper. I sammanfattning: SFI är bra och nyanlända akademiker har stark framtidstro.  Utöver detta diskuterades Arbetsförmedlingens verksamhet ur olika perspektiv. Ett faktum värt att notera är att Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingsverksamhet  vuxit extremt snabbt. Då Academicum startade 2006 var ca 8 000 personer anställda hos AF. I dag är det drygt 14 000 och priset är 80 miljarder för 2016 (ca dubbelt så mycket som försvaret). Lägger man till detta de snabbt växande kommunala arbetsförmedlingarna (uppskattningsvis ca 10 000 anställda) och de (ca 1 000 privata företagen) som, likt Academicum, sysslar med arbetsförmedling, så är det en mycket personalintensiv bransch. Det är i runda tal ca 40 000 ”arbetsförmedlare” som bistår  ca 400 000 arbetslösa. Kvoten är 1/10. Det är väsentligt mer personaltätt  än i skolan. Att arbetsförmedlingsverksamheten – trots stor personaltäthet –  inte fungerar på ett bra sätt beror på en enda sak: organisation.  Det borde gå bättre!

Finns då hopp? Ja, en effektivare förmedling   eller ny myndighet bör utformas med 3 uppgifter: uppgift 1: skarp omvärldsbevakning och forskning med syfte att (uppgift 2) samla kunskap för att kunna upphandla evidensbaserade program samt (uppgift 3) kontrollera leveranserna. Den fjärde uppgiften att kontrollera bidrag (myndighetsutövning) bör flyttas till en särskild myndighet eller kanske (såsom redan fallet med aktivitetsstödet) – till försäkringskassan.

I den nya myndighetens uppgift bör  decentralisering ingå p g a att arbetsmarknaden  ser olika ut i olika delar av landet. Lokala upphandlingar och program bör vara en grundprincip.