I gårdagens DI (30/10) fanns återigen en negativ artikel som handlade om jobbcoachning. Rubriken handlade om ”miljardrullning” och innehållet var det sedvanliga, d v s inkorrekt.

I DI påstås:

– att arbetsförmedlingen inte utvärderat projektet och inte har en aning om det är effektivt eller inte. Det är fel.

Korrekt är att Arbetsförmedlingen har utvärderat projektet vid flera tillfällen. Resultatet visar att de privata coacherna nått en effektivitet på 34% och arbetsförmedlingens egna coacher en effektivitet på 28% (Med effektivitet menas hur många som fått jobb 90 dagar efter avslutat program) Resultatet visar också att de som fått coachning är nöjda.

– att det förekommer hypnoscoachning. Det är också felaktigt.

Korrekt är att Arbetsförmedlingen p g a Aftonbladets artiklar genomförde en särskild studie i samarbete med Ernst &Young. Studien visade att hypnoscoachning inte förekom utan att de anlitade företagen levererade de tjänster som upphandlats av arbetsförmedlingen.

Förhoppningsvis kommer denna typ av artiklar att bli alltmer sällsynta. Eller så kommer hypnoscoachningen likt ”Råttan i pizzan” i bli en riktig svensk klassiker!