I dag hade Academicum trevligt besök. Det var Centerpartisterna Emil Källström, Freija Carlsten och Solveig Zander som besökte oss för att diskutera insatser för nyanlända samt hur en arbetsförmedling kan organiseras på ett effektivt sätt. Utmaningarna för myndigheten är ju stora och ett problem i sig är den hastiga tillväxten från ca 8 000 anställda 2006 till dagens ca 15 000. Ett faktum är också att den statliga arbetsförmedlingen har sällskap av ca 5 000 anställda i privata företag samt omställningsorganisationerna samt kommunernas arbetsförmedlingar med ca 5 000 anställda. Det betyder att det är totalt ca 25 000 arbetsförmedlare som servar 360 000 arbetssökande. Det betyder ca 14 arbetslösa per arbetsförmedlare. Det är faktiskt personaltätare än i skolan! Att en organisatorisk insats behövs är ganska uppenbart men frågan är hur den ska ske. Min uppfattning är att nyckelord för en reform måste vara: (1) specialisering (den generella arbetsförmedlingen matchar inte det kravet. Här behövs nytänkande. (2) Lokal organisation (2006 års reform som centraliserade arbetsförmedlingen omöjliggjorde lokala upphandlingar, vilket var skadligt. Myndigheten blev också för stor för att kunna fungera effektivt. (3) Anpassning till dagens teknik. Det är ganska konstigt att det finns matchningssiter för sociala kontakter med chat m m men inte för att söka ett jobb. Sannolikt sätter förbudet mot privat arbetsförmedling stopp för detta.