Många nyanlända akademiker hör av sig till Academicum och frågar: ”Kan jag vara med i Korta Vägen?”

Frågan är begriplig. Många nyanlända har hört talas om Korta Vägens effektivitet och Academicum kan stoltsera med att samtliga (100%) av deltagarna i Korta Vägen fått praktik och att ca 75% fått jobb eller gått vidare till en universitetsutbildning (65% jobb, 10% utbildning).

Men det har funnits problem. I maj i år lanserade AF/Regeringen besparingar som innebar att till de kursstarter som skulle ha skett i början av september så fanns endast 3-4 deltagare. Normalt hade det i Uppsala funnits ca 20-30 deltagare och i Solna ca 50. Men nu var det i stort sett stopp.

Att det här var problematiskt för oss som företag är en sak, men värre är det för de nyanlända som inte fick chansen genom Korta Vägen.

Nu har dock allt förändrats. Regeringen har beviljat Arbetsförmedlingen mer pengar vilket ger kontoren möjlighet att använda Korta Vägen. I Uppsala var det ca 25 pers på infomöte i fredags vilket är som på den gamla goda tiden. Nu hoppas vi vi på stadighet och att vi får göra det vi är bra på: nytta för nyanlända akademiker, till nytta för individerna och för samhället.