Af ska reformeras radikalt.  Reformen ska vara genomförd 2021 – och nu har kritiken börjat ta fart mot reformen. Kritiken är i många stycken svår att förstå för den som är någorlunda insatt.  Här kommer några vanliga fel.

 

1. Reformen orsakar kaos genom att 4500 arbetsförmedlare ska sägas upp och 130 kontor ska läggas ned,

Korrekt är: Detta ingår inte i reformen utan beror på att AF i januari i år, med hänvisning till minskad budget, var tvungen att spara.

2. Reformen är illa planerad!Det går för fort!!

Korrekt: Reformen är ganska enkel i sak. AF har i drygt 10 år upphandlat tjänster av företag och har stor vana vid såväl upphandling som kontroll. Företagen har stor vana vid att leverera. Dessutom lanserar AF pilotprojekt om ett par månader i 32 kommuner som berör ca 30 000 inskrivna. Den slutliga modellen kommer alltså att vara rejält testad när den införs 2021.

3. Det är kaos hos kommunerna. Utbetalningen av försörjningsstöd (socialbidrag) ökar dramatiskt p g a att AF har stängt sitt kontor/ har mindre personal.

Korrekt: Försörjningsstödet  ökar p g a att Extratjänsterna avskaffades i januari i år. Det var 20 000 pers som deltog och som nu fasas ut i arbetslöshet.  Ingen arbetsförmedling i världen skulle kunna motverka detta.

4. Lagen om valfrihet (LOV ) är en olämplig modell för upphandling.

Korrekt: Jo det kan man diskutera, men faktum är att LOV använts och används (utan kritik) sedan 2014 i arbetsmarknadstjänsten Stöd och Matchning (STOM). STOM finns över hela landet  och den nya modell som ska implementeras ersätter STOM. Tusentals inskrivna har deltagit i STOM.

5. Vi minns fiaskot med jobbcoacherna m m.

Korrekt: Nej, vi minns inget fiasko. Jobbcoachningen (2009-2013)  hade en effektivitet på ca 30% (deltagare som fick jobb) och  var omtyckt av deltagarna i programmet. Kostnaden per individ var max 12 000 kr. STOM har samma eller lägre effektivitet och kostar väsentligt mer.