Invandring? Självklart!!

Ett argument som märkligt nog inte nämns i debatten om invandring är att det är en resurs ty:

Ett land har problem när folk flyttar ut och lämnar landet. Då förlorar landet resurser. Omvänt är det en fördel när folk är vänliga nog att flytta in. Då tillförs landet resurser.

Denna fundamentala sanning borde ligga i botten för den politiska diskussionen.

Nästa fråga är hur man ordnar så att resursen blir produktiv. Här är det väldigt olika. Vissa invandrare kan omgående börja jobba på t ex internationella företag där kunskaper i svenska och svensk kultur är mindre viktiga; andra måste lära sig språk vilket tar ett par år och andra har ännu längre integrationstid. Men gemensamt för alla är det är en resurs, på kort eller längre sikt. Ja det kan ju t o m ta en generation innan avkastningen genereras.

Att en resurs inte genererar avkastning sekund ett är helt naturligt i affärslivet. Skulle vi hitta olja i Östersjön så skulle det krävas enorma investeringar innan avkastningen skulle komma och när den gigantiska utbyggnaden av järnvägen skedde kring det förra sekelskiftet, var det också en stor investering som inte gav avkastning direkt. Och från familjelivet vet vi ju var och en att vi själva var ganska tärande i ca 25 år innan vi kom ut i jobb och kunde bidra till BNP!

Med den här synen är det alltså mycket välkommet att vi tillförs resurser. Utmaningen för landet är att se till att resursen tas hand om på bästa sätt.