Nu startar Jobbcoachningen  igen.

Och med ett kontrakt som är ca 10 år långt. Det är klokt. Konjunkturcyklarna svänger så pass snabbt att längre perioder med möjlighet tillförändring under perioden är nödvändiga. Den nya upphandlingen som arbetsförmedlingen genomför är både lik och olik den föregående. Nytt är att projektet är mer uppstyrt – på gott och på ont. Nytt är ett krav på minst 16 timmars coachning; vidare krävs att coacherna är akademiker eller har annan kvalificerad kompetens. Nytt är också krav på handikappanpassade lokaler och krav på utrustning. Positivt är att styrningen tar bort  aktörer med budgetmodeller. Vissa företag har t ex  haft coachning via videokonferens! Det är nu omöjligt.  Academicum lämnar anbud i den nya upphandlingen och räknar med att efterhand etableras på samtliga universitets- och högskoleorter. I den förgående upphandlingen var ca 800 företag med och det var i stort sett omöjligt för en arbetssökande att orientera sig i den stora mängden företag. Gissningsvis kommer mängden att bli mindre nu och skapa bättre förutsätttninar för individen att göra ett rationellt val.