Flipday – partyt fortsätter!

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Flipday – partyt fortsätter!

Efter Flipday har vi diskuterat vad det egentligen var? Var det en företagsmässa eller vad? Alla har varit ense om att det var något annat än en ”mässa”: snarare en fest eller en happening! (för att använda ett 60-talsbegrepp). Det var kul med: samtalen mellan amatörinvesterare och företagare och några av de nya företagarna stärkte sin identitet som företagare genom samtalen. Och säkert fick några av de 60 amatörinvesterarna egna idéer under samtalen. Det var kul med jazzmusiken som gav en skön bakgrund. Det var både kul och intressant med föreläsningarna som alla vara aktuella med innehåll som berör samtiden. Och några personer med företagsidéer fick råd av ”utställarna”: ingen vet vad dessa råd har för effekt  för framtiden.  De skriftliga utvärderingarna var lysande och pressen (UNT) var mer än nådig. Och nu är frågan: vad händer s a s post Flipday?  Svaret är att det just nu pågår utvärdering och diskussion med aktörerna.  Klart är att det blir en fortsättning men också att vi kommer att starta en uppföljning av de företag som deltog och med möjlighet för alla och envar att följa. En del hemsidejobb alltså …Klar är också filmen som kommer att kunna ses på You Tube  och med den vinnande låten i jingeltävlingen som ”theme song”.

Företags (samtals) klimatet

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Företags (samtals) klimatet

Man kan mäta företagsklimatet på olika sätt. Ett vanligt sätt är att se på hur lång tid det tar att få ett bygglov eller ett tillstånd för en verksamhet. Det är en aspekt. En annan aspekt som är viktigare är att fundera över hinder för det första steget, d v s en person får en idé och  tar sedan nästa steg, d v s att hitta en idé, formulera den  och berätta om den för en annan person. Detta är det första hindret. Vissa är drivna och har inga problem med att ”pitcha” en idé för investerare (på TV Draknästet). Medan andra tycker att de professionella pitcharna och power-point paradigmet känns jobbigt. Detta är några av de tankar som ligger bakom Flipday som Academicum nu genomför på lördag. I dag börjar marknadsföringen på allvar med reklam i resecentrum och på onsdag, torsdag fredag och lördag är det annonsering i UNT. Förutsättningarna är goda: 20 finalister är uttagna och med varierade idéer: Skydd för utemöbler, app för att finna plats på restaurang, ett nytt språk(!), skotillverkning m m.  De 20 finns på www-flipday.nu. Dessutom 60 amatörinvesterare och till det 10 professionella rådgivare som på Flipday är tillgängliga för den som har en företagsidé: färsk eller dammig.

Den största poängen är bredden: Flipdays mål är det breda företagandet – inte elitföretagande. Därför delas priset ut av ”amatörer”  60 personer som i sin vardag gör annat än att investera i företag, men som nu  för en dag är högst involverade i en investeringsprocess med de frågor och samtal som en professionell investerare har. För företagen är det en unik möjlighet att under en dag få samtal med 60 investerare. Jag kan tänka mig att många kommer att vara möra när dagen är slut!

Flipday i Uppland den 21 november

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Flipday i Uppland den 21 november

Så satt vi där jag och Mathias och tänkte: ”Man borde göra något!” Det behövs fler företag och det behövs något annat än Draknästen och nervösa företagare eller  hjälteföretagare i Dagens Industri. Det behövs något helt nytt! Antikrundan tänkte vi. Där finns bra stämning och folk gillar att komma med sina grejer och får professionella bedömningar. Ja så tänkte vi våren 2015 och nu eller snart, den 21 november är det dags för den första Flipday-mässan. På vägen till Flipday har det hänt och kommer att hända mycket.  Eventet är ett företagskulturellt event i egentlig mening, en sorts företagsbazar med föreläsningar, expertpanel, investeringstävling (just nu 60 anmälda företag), och ett jazzband! Det viktigaste är dock besökarna och amatörinvesterarna. 60 personer med var sin Flipcheck samtalar med de 20 finalföretagen och ger det valda företaget sin check. 100 000 kr ska fördelas så chansen är god för finalisterna.  Men den största vinsten gör Uppsala och Uppland: Totalt sett blir det alltså 60 företag som anmält intresse + 60 amatörinvesterare + allmänheten (okänt hur många) som under Flipday kommer att fundera över företagande och företagsidéer. Det betyder att minst 120 personer tänker på företagande under denna dag och sannolikt betydligt fler.

Ett brev betyder så mycket

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Ett brev betyder så mycket

En arbetssökande kontaktade Academicum för ca ett halvår sedan. Hon berättade att hon varit arbetslös i mer än 10 år och hade nästan gett upp tanken på att komma tillbaks till arbetslivet. Hon befann sig i det besynnerliga tillståndet som kallas Fas 3 vilket bl a innebar att hon inte kunde få hjälp av Academicum genom Akademikertrainee. Det hade annars varit en bra lösning. Men den dörren var stängd. Vi gjorde då det som vi kunde. Vi tittade på CV:t. Det var bra. Vi tittade på ansökningsbrevet. Det var inte bra. Vi skrev ett nytt modellbrev och så sökte hon jobb. Hon hamnade direkt på en intervju och sen en till och sen ytterligare en. Den tredje intervjun resulterade i en anställning. Den hjälp vi bjöd på var på ca en timme. Och frågan är: varför fick hon inte den hjälpen för 10 år sedan? Felet är enkelt att identifiera: Arbetsförmedlingen, den f d Alliansregeringen samt den nuvarande S/MP-regeringen har inte har satt upp det självklara målet: Att så få som möjligt ska hamna i långtidsarbetslöshet. Detta borde vara en självklarhet. Men är det inte. Antagligen ser regeringarna det som mer meriterande med krafttag då skadan redan är skedd. Men det är enligt min mening en felaktig strategi

Arbetsförmedling i förändring

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Arbetsförmedling i förändring

Arbetsförmedlingen förändras. Inte den statliga Arbetsförmedlingen. Där är förändringstakten låg. Men det finns intressanta och snabba förändringar i det vi kan kalla ”arbetsförmedlingsverksamheten” i Sverige. En sådan förändring är att kommunerna startar egna arbetsförmedlingar: Nacka har gjort det, liksom Sollentuna kommun och på många håll i landet öppnas kommunala arbetsförmedlingar.  Intressant är att  dessa startas nu på 2000-talet och självklart designas efter nutidens krav. Ett par exempel: I Nacka och Sollentuna drivs arbetsförmedlingarna efter en  eftefrågemodell som innebär att individen får en ”check” och sedan kan välja leverantör. Det är alltså den australiensiska modellen som genomförs i praktiken. I realiteten startas alltså en mängd mindre pilotprojekt som om något år kommer att visa på resultat som i sin tur kommer att utmana tänkandet och utvecklingen av den stora Arbetsförmedlingen.

Vunna upphandlingar i Uppsala och Västerås

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Vunna upphandlingar i Uppsala och Västerås

Academicum har tillsammans med Uppsala universitet och KTH vunnit  Arbetsförmedlingens upphandling av Korta Vägen i Uppsala och i Västerås. Det blir delvis en ny uppläggning med bl a 2 veckors introduktion med kartläggning och språktester. Nytt är också att det går att kombinera Korta Vägen med SFI. Projektet börjar den 1 januari 2015 och avtalstiden är max 4 år. Vi ser fram emot att fortsätta ge nyanlända akademiker en rejäl karriärstart i Sverige.

Alliansens bästa argument

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Alliansens bästa argument

Om ett par veckor är det val. En viktig fråga är ”jobben”, en annan viktig fråga är invandringen. Frågorna hör samman. Alliansens bästa argument är att sysselsättningen ökat. Det är 250 000 fler personer som jobbar idag än då Alliansen tillträdde. Det betyder att ”motorn” i den svenska ekonomin är starkare och större. Och en bra motor ger ökad kraft! Exempel: Om 250 000 personer har den svenska genomsnittslönen ca 30 000 kr så innebär det att ekonomin får ett tillskott på 250 000 konsumenter som köper bilar, mat och bostäder m m,men också bidrar till den offentliga konsumtionen via skatt. Sammanlagt per år blir det ca 135 miljarder kronor. Det  är en rejäl slant!  Frågan är då  på vilket sätt  den svenska motorn ökat? Och svaret är följande: av de 250 000 jobben har 180 000 (72%)  gått till utrikes födda och alltså 70 000 (28%) till inrikes födda. Motorns ökning beror alltså till större delen på invandrares insatser, närmare bestämt, ca 100 miljarder kr.  För att få proportioner kan man jämföra med de ”satsningar” som sker i valrörelsen, t ex  Socialdemokrateras 3,5 miljarder för att höja lärarnas status eller miljöpartiets 3,5 miljarder till lärarnas löner eller Alliansens satsning på laddningsstationer för miljöbilar 168 miljoner kronor per år.

Jobbpeng i Nacka

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Jobbpeng i Nacka

I Nacka kommun har man i Komvux infört vad man kallar en ”jobbpeng”. Jobbpengen är en analogi till skolpengen och kan innebära att en person som inte har jobb får ett program som designas efter individens behov. I kommunen kan för pengen erbjuda t ex utbildning eller anställningsstöd. Mycket intressant. Kopplingen till den Australiensiska jobbpengen är tydlig och  kanske är detta en modell som vi också kommer att se inom AF?

Nu startar Akademikerförmedlingen – opinion

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Nu startar Akademikerförmedlingen – opinion

Nu startar vi Akademikerförmedlingen som ett sätt att presentera en ny tanke. Det blir alltmer uppenbart att akademikergruppen behöver knoppas av från AF:s övriga verksamhet alternativt få en särskild del inom AF. Det finns flera skäl för det. Den modell AF använder innebär ofta att åtgärder upphandlas brett, d v s för många typer av grupper. Så var fallet med jobbcoachningen som upphandlades brett. IFAU:s utvärdering visade att det var en fungerade åtgärd mot bl a akademiker, men fungerade sämre mot andra grupper.  Ett annat skäl är att akademiker ska ha akademikerjobb. Det gynnar individen och samhället. Dessvärre räknas i statistiken  jobb som jobb.Det betyder att om en akademiker jobbar i ett snabbköp, kör taxi etc så ser det lika bra ut i statistiken som om han eller hon utövade sitt yrke. Men en läkare ska bota patienter, en arkitekt rita hus etc. Den tanken kommer att vara självklar hos en akademikerförmedling. Ett tredje skäl har att göra med specialisering. Det finns många handläggare hos Arbetsförmedlingen som tycker att det är svårt att förstå CV:t hos en disputerad naturvetare t ex. Det är viktig att kunna möta akademikerns kompetens. Det är först då matchningen mot arbetsgivares  kravspecifikation kan bli effektiv. Sist men inte minst: det behövs och det efterfrågas. För 10 år sedan var ca 30 000 akademiker inskrivna – idag är det 73 000. Och det ökar.

 

Förresten .. vi  har lagt upp en hemsida där tanken är att debatten kan föras och fakta presenteras, se akadmikerformedlingen.se

Arbetslös – men inte tillräckligt

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Arbetslös – men inte tillräckligt

Arbetsförmedlingen arbetar sedan en tid med en modell som innebär att endast den som är eller kan antas bli långtidsarbetslös kan få hjälp. Men inte andra. Det låter ju vettigt. Men i praktiken innebär det följande.

En person skrivs i september 2013 in på arbetsförmedlingen. Han eller hon får då fylla i ett formulär med uppgift om ålder, utbildning  m m. Arbetsförmedlingen bedömer med utgångspunkt i formuläret om den arbetssökande har en god prognos för jobb  eller inte. Om personen har dålig prognos kan han eller hon få en åtgärd, t ex en arbetsmarknadsutbildning. Men den som ”klarade testet” får inget stöd. Det innebär i realiteten för många en lång vandring och väntan på nästa tidpunkt. Den inträffar efter ca 1 år i september 2014. Då är  den arbetssökande med god prognos  definierad som långtidsarbetslös och nu berättigad till hjälp, t ex en arbetsmarknadsutbildning.

Jag tycker modellen är bra med ett undantag: den som efter ca 3-4 månader är de facto arbetslös är uppenbart i behov av hjälp oavsett vad den första prövningen sade. Här behövs åtgärder. Den av arbetsförmedlingen/regeringen avskaffade jobbcoachningen eller  ännu hellre gruppaktiviteter i kortare insatser, skulle  vara ett bra och kostnadseffektivt stöd. För det som på allvar kostar pengar och mänskliga resurser – det är långtidsarbetslöshet.

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in