Arbetsförmedling i förändring

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Arbetsförmedling i förändring

Arbetsförmedlingen förändras. Inte den statliga Arbetsförmedlingen. Där är förändringstakten låg. Men det finns intressanta och snabba förändringar i det vi kan kalla ”arbetsförmedlingsverksamheten” i Sverige. En sådan förändring är att kommunerna startar egna arbetsförmedlingar: Nacka har gjort det, liksom Sollentuna kommun och på många håll i landet öppnas kommunala arbetsförmedlingar.  Intressant är att  dessa startas nu på 2000-talet och självklart designas efter nutidens krav. Ett par exempel: I Nacka och Sollentuna drivs arbetsförmedlingarna efter en  eftefrågemodell som innebär att individen får en ”check” och sedan kan välja leverantör. Det är alltså den australiensiska modellen som genomförs i praktiken. I realiteten startas alltså en mängd mindre pilotprojekt som om något år kommer att visa på resultat som i sin tur kommer att utmana tänkandet och utvecklingen av den stora Arbetsförmedlingen.

Vunna upphandlingar i Uppsala och Västerås

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Vunna upphandlingar i Uppsala och Västerås

Academicum har tillsammans med Uppsala universitet och KTH vunnit  Arbetsförmedlingens upphandling av Korta Vägen i Uppsala och i Västerås. Det blir delvis en ny uppläggning med bl a 2 veckors introduktion med kartläggning och språktester. Nytt är också att det går att kombinera Korta Vägen med SFI. Projektet börjar den 1 januari 2015 och avtalstiden är max 4 år. Vi ser fram emot att fortsätta ge nyanlända akademiker en rejäl karriärstart i Sverige.

Alliansens bästa argument

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Alliansens bästa argument

Om ett par veckor är det val. En viktig fråga är ”jobben”, en annan viktig fråga är invandringen. Frågorna hör samman. Alliansens bästa argument är att sysselsättningen ökat. Det är 250 000 fler personer som jobbar idag än då Alliansen tillträdde. Det betyder att ”motorn” i den svenska ekonomin är starkare och större. Och en bra motor ger ökad kraft! Exempel: Om 250 000 personer har den svenska genomsnittslönen ca 30 000 kr så innebär det att ekonomin får ett tillskott på 250 000 konsumenter som köper bilar, mat och bostäder m m,men också bidrar till den offentliga konsumtionen via skatt. Sammanlagt per år blir det ca 135 miljarder kronor. Det  är en rejäl slant!  Frågan är då  på vilket sätt  den svenska motorn ökat? Och svaret är följande: av de 250 000 jobben har 180 000 (72%)  gått till utrikes födda och alltså 70 000 (28%) till inrikes födda. Motorns ökning beror alltså till större delen på invandrares insatser, närmare bestämt, ca 100 miljarder kr.  För att få proportioner kan man jämföra med de ”satsningar” som sker i valrörelsen, t ex  Socialdemokrateras 3,5 miljarder för att höja lärarnas status eller miljöpartiets 3,5 miljarder till lärarnas löner eller Alliansens satsning på laddningsstationer för miljöbilar 168 miljoner kronor per år.

Jobbpeng i Nacka

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Jobbpeng i Nacka

I Nacka kommun har man i Komvux infört vad man kallar en ”jobbpeng”. Jobbpengen är en analogi till skolpengen och kan innebära att en person som inte har jobb får ett program som designas efter individens behov. I kommunen kan för pengen erbjuda t ex utbildning eller anställningsstöd. Mycket intressant. Kopplingen till den Australiensiska jobbpengen är tydlig och  kanske är detta en modell som vi också kommer att se inom AF?

Nu startar Akademikerförmedlingen – opinion

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Nu startar Akademikerförmedlingen – opinion

Nu startar vi Akademikerförmedlingen som ett sätt att presentera en ny tanke. Det blir alltmer uppenbart att akademikergruppen behöver knoppas av från AF:s övriga verksamhet alternativt få en särskild del inom AF. Det finns flera skäl för det. Den modell AF använder innebär ofta att åtgärder upphandlas brett, d v s för många typer av grupper. Så var fallet med jobbcoachningen som upphandlades brett. IFAU:s utvärdering visade att det var en fungerade åtgärd mot bl a akademiker, men fungerade sämre mot andra grupper.  Ett annat skäl är att akademiker ska ha akademikerjobb. Det gynnar individen och samhället. Dessvärre räknas i statistiken  jobb som jobb.Det betyder att om en akademiker jobbar i ett snabbköp, kör taxi etc så ser det lika bra ut i statistiken som om han eller hon utövade sitt yrke. Men en läkare ska bota patienter, en arkitekt rita hus etc. Den tanken kommer att vara självklar hos en akademikerförmedling. Ett tredje skäl har att göra med specialisering. Det finns många handläggare hos Arbetsförmedlingen som tycker att det är svårt att förstå CV:t hos en disputerad naturvetare t ex. Det är viktig att kunna möta akademikerns kompetens. Det är först då matchningen mot arbetsgivares  kravspecifikation kan bli effektiv. Sist men inte minst: det behövs och det efterfrågas. För 10 år sedan var ca 30 000 akademiker inskrivna – idag är det 73 000. Och det ökar.

 

Förresten .. vi  har lagt upp en hemsida där tanken är att debatten kan föras och fakta presenteras, se akadmikerformedlingen.se

Arbetslös – men inte tillräckligt

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Arbetslös – men inte tillräckligt

Arbetsförmedlingen arbetar sedan en tid med en modell som innebär att endast den som är eller kan antas bli långtidsarbetslös kan få hjälp. Men inte andra. Det låter ju vettigt. Men i praktiken innebär det följande.

En person skrivs i september 2013 in på arbetsförmedlingen. Han eller hon får då fylla i ett formulär med uppgift om ålder, utbildning  m m. Arbetsförmedlingen bedömer med utgångspunkt i formuläret om den arbetssökande har en god prognos för jobb  eller inte. Om personen har dålig prognos kan han eller hon få en åtgärd, t ex en arbetsmarknadsutbildning. Men den som ”klarade testet” får inget stöd. Det innebär i realiteten för många en lång vandring och väntan på nästa tidpunkt. Den inträffar efter ca 1 år i september 2014. Då är  den arbetssökande med god prognos  definierad som långtidsarbetslös och nu berättigad till hjälp, t ex en arbetsmarknadsutbildning.

Jag tycker modellen är bra med ett undantag: den som efter ca 3-4 månader är de facto arbetslös är uppenbart i behov av hjälp oavsett vad den första prövningen sade. Här behövs åtgärder. Den av arbetsförmedlingen/regeringen avskaffade jobbcoachningen eller  ännu hellre gruppaktiviteter i kortare insatser, skulle  vara ett bra och kostnadseffektivt stöd. För det som på allvar kostar pengar och mänskliga resurser – det är långtidsarbetslöshet.

Ungdomsarbetslösheten och passiva föräldrar

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Ungdomsarbetslösheten och passiva föräldrar

Alla talar om ungdomsarbetslösheten och såväl Alliansen som Oppositionen försöker finna den rätta medicinen.  Gemensamt för politiken är kortsiktigheten: att snabbt – helst före valet för Alliansen och inom ett par år för Oppositionen – få bukt med ungdomsarbetslösheten.  Man diskuterar Flexicurity efter dansk modell, ändring i LAS, man diskuterar mer praktiska utbildningar, bättre matchning o s v. Det är åtgärder som skulle ha viss effekt men den viktigaste åtgärden är en annan. Långsiktigt finns bara en åtgärd som kraftfullt skulle hjälpa och som också är orsaken till ungdomsarbetslösheten. Förklaringen är föräldragenerationen. Att ungdomen inte får jobb beror på att föräldragenerationen startat för få företag eller  utvecklat sina företag och verksamheter för lite. Hade föräldragenerationen kavlat upp ärmarna och fokuserat på tillväxt, ja då skulle vi ha en industri som ropade efter arbetskraft.

SFI för ambitiösa akademiker

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för SFI för ambitiösa akademiker

Nu startar Academicum SFI- undervisning för akademiker och för personer som vill gå vidare till universitets- eller högskolestudier. Uppdragsgivare är Uppsala kommun. På en mässa förra veckan fick vi träffa de som redan följer undervisning hos en leverantör och som har chansen att göra ett omval. I början av augusti kommer den första omgången som gör sitt första val. Det var många intressanta samtal på mässan och det vi slogs av var samma sak som vi ser på Korta Vägen, nämligen personer som snabbt vill få fart på sina karriärer i Sverige. En efterfrågad modell för undervisning är därför kvällsundervisning, eftersom deltagarna följer andra kurser, t ex universitetskurser under dagtid. Det är faktiskt imponerande!

Stjärnor till Academicum

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Stjärnor till Academicum

En bra nyhet har lanserats av Arbetsförmedlingen. Man har infört ett ratingsystem för jobbcoachföretag som uppdateras 4 ggr per år. Systemet mäter effektivitet i form av antal coachade som fått jobb inom 4 månader från starten på coachningen. Det normala sättet att mäta hade så klart varit att mäta 3 månader efter coachningsperiodens slut, d v s efter 6 månader från starten. I så fall fångas också anställningsprocesser in som tar längre tid. Det är ju lite snabbare rekrytering av t ex en butikssäljare än av en projektledare i ett teknikbolag t ex. För att fånga in och mäta sådana anställningar bör alltså mätperioden förlängas. Men det kommer kanske att rätta till sig. För Academicum var ratingen positiv: Vi har fått tre stjärnor, d v s max i Stockholm och i Göteborg och två stjärnor i Uppsala och i Lund. Det visar på en jämn och hög effektivitet.

Unga företagare och cross-over

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Unga företagare och cross-over

Det är en entreprenörsvåg på gång i Sverige. Och det behövs. Outsourcingtrenden som innebär att växande företag flyttar till andra länder måste kompletteras med ny tillväxt. Därför är det så positivt med projektet ”ungt företagande” som finns på gymnasieskolor i hela Sverige. Det är där det måste börja! Själva finalen för UF-företagen är när de unga företagarna visar upp vad de har åstadkommit och så klart säljer sina produkter och tjänster. Det skedde på Fyrishov i Uppsala för ett par veckor sedan. Jag lämnade mässan med bl a en mycket intressant kokbok som hade skrivits av en tjej från Etiopien och en tjej från Sverige. Halva boken med etiopiska recept och halva med svenska. Mycket bra bok och god mat och ett väldigt bra projekt! Cross-overprojekt skulle vi ha flera av!

Jag köpte också en telefon av plast, en vitlöksskalare och handmålade vinglas samt en biltvätt!
Med lite tur är det nya stora företag eller i vart fall företagare som var på Fyrishov som nu fick den första viktiga företagarerfarenheten.

 

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in