Deltagarna berättar - Srisailam Marupakula

Man måste vara mycket noga när man väljer stöd via AF för att få jobb. Via Korta vägen på Academicum fick jag en seriös och kompetent handledare/coach som verkligen satsade på mig och följde med mig på möten med arbetsgivare – det var avgörande för mig och en viktig anledning till att jag fått det jobb jag har idag. ”

 

Srisailam kom till Sverige och Uppsala 2006 för att läsa ett internationellt masterprogram i cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet. Efter avslutat program fick Srisailam jobb som forskningsassistent på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) mellan åren 2008 och 2010. Vid samma lärosäte antogs han 2010 till en doktorandutbildning som resulterade in en doktorsexamen 2016.

 

Alla mina kollegor, som tog examen samtidigt som jag, fick jobb efter disputationen. Jag fick istället söka 1000-tals jobb utan framgång och alltid samma svar – du har mycket hög kompetens men denna gång har vi valt en annan sökande.”

 

Under åren som följde försökte Srisailam läsa in sin svenska och deltog i en rad olika arbetsmarknadsutbildningar och program i hopp om att för hjälp att hitta ett jobb. Hösten 2019 började Srisailam på Korta vägen hos Academicum.

 

Så fort vi började på Korta Vägen blev vi tilldelade en coach. Redan första månaden hade vi tillsammans hittat flera intressanta praktikplatser och tack vare min coachs nätverk och områdeskompetens kunde vi snabbt få till ett gemensamt möte med Olink Proteomics AB

 

Mötet med Olink visade sig falla mycket väl ut och Srisailam kunde kort därefter påbörjan sin praktik med ett gemensamt mål om att han skulle kunna få en anställning efter avslutad praktik. Efter 4 månaders praktik anställdes Srisailam i maj 2020 av Olink Proteomics AB.

 

Praktiken var mycket värdefull, både för mig och min arbetsgivare. Vi var båda inställda på att om allt gick väl skulle jag erbjudas en tjänst efter praktikperioden. Mina handledare på Olink gjorde att jag snabbt kom in i rutiner och kunde fokusera på att visa upp min kompetens”.