Lektion 3

CV

Sverige är ett kontaktland men också ett CV-land. Svenska arbetsgivare efterfrågar CV:s. Det är praktiskt: CV:t är det enklaste och snabbaste sättet att snabbt få ett hyggligt grepp om en persons kompetens. Det går snabbt att läsa ett CV p g a dess form: CV:t är i sin grundläggande form en tabell som visar på meriter: studiemeriter och från arbetslivet.