Lektion 2

Kontakter för jobb

I Sverige är nätverk viktiga. Därför är det viktigt att försöka skaffa kontakter. Sociala medier: Linked in, Facebook, Twitter och Instagram är några kontaktmöjligheter. För den som är född i Sverige finns en mängd spontana kontakter från kamrater där man bor eller bott till kamrater inom idrott, kultur m m. För den som är nyanländ handlar det om att börja bygga ett kontaktnät. Självklara kontakter är de lärare, tjänstemän och handledare som den nyanlände möter genom SFI, Arbetsförmedling, praktik m m. Ett annat kontaktnät är kopplat till intressen. I Sverige finns en mycket stor mängd kvällskurser via Studieförbund inom matlagning, musik, språk m m. Det finns också stora möjligheter att finna nya kontakter genom idrott eller föreningsliv.