Rusta och matcha

Academicum levererar Kundval Rusta och Matcha i Umeå och Västerås.

Vi vänder oss till dig vill få ett rationellt stöd i jobbsökningsprocessen. Du kanske är akademiker och vill ha en leverantör som förstår din utbildning och arbetsmarknad eller du kanske är en person
med grundskole-/gymnasieutbildning som vill ha en leverantör med ett stort kontaktnät för jobb.
Academicum har också kompetens för rådgivning kring vidareutbildning. Oavsett vem du är så är vårt mål är att du ska få ett jobb eller påbörja en utbildning.


På grund av pandemin sker alla aktiviteter just nu på distans.


VAD INNEHÅLLER KROM?

Då du kommer till Academicum kommer du först att träffaen handledare som sätter in dig i programmet och gör en
preliminär sondering av dina intressen, kompetens och önskemål. Du får en loggbok för att anteckna dina aktiviteter och vi hjälper dig att skapa en strategi för jobb eller utbildning.
Varje vecka finns en workshop kopplad till arbetsmarknadoch karriär. Workshops är bl a: att skapa CV, ansökningsbrev, och intervjuträning.

Vi erbjuder också studiebesök, kontakt med arbetsgivare och seminarier i relevanta ämnen; såsom digital kompetens, presentationsteknik m m.

Förutom gruppaktiviteter kommer du att ha ett möte med din handledare. Det sker varannan vecka. Vid mötet stämmer ni tillsammans av din strategi, resultat av gjorda ansökningar och av intervjuer m m.

Du har också möjlighet att boka möten med en studievägledare som hjälper dig att finna en utbildningsväg.

HUR KOMMER JAG MED I KROM?

Om du är intresserad av KROM ska du kontakta Arbets-
förmedlingen. Om Abetsförmedlingen bedömer att det är ett program som passar dig så kan du sedan välja en leverantör.


Kontakt:
Kontakt i Umeå:
Karin Ahlman Toyama, projektledare
karin.ahlman–toyama@academicum.se
072 – 215 15 30

Besöksadress (just nu sker träffarna på distans om inget annat överenskommits):

Academicum c/o SLU, Skogmarksgränd 17, 907 36 Umeå

Kontakt i Västerås:
Malin Hall, projektledare
malin.hall@academicum.se
073 – 514 88 99

Besöksadress (just nu sker träffarna på distans om inget annat överenskommits):

Academicum, Källgatan 13, 722 11 Västerås