Stockholm

Akademikerspåret Korta vägen 

– Aktuella starter

 

Korta vägen för utlandsfödda akademiker
Yrkesinriktning/Studieinriktning

Start: Kartläggningsvecka: 24/2 (ID:238290)

Kursstart Korta vägen Yrkesinriktning: 9/3 (ID: 238690)

Kursstart Korta vägen Studieinriktning: 9/3 (ID: 238691)

Välkommen på informationsmöte. Där får du mer information och har möjlighet att ställa frågor. (Du behöver inte anmäla dig i förväg.)
Informationsmöten (välj en tid som passar dig):
3/2 kl. 13.00
11/2 kl. 10.00
17/2 kl. 13.00
Plats: Hannebergsgatan 33, Solna

Korta vägen – Utvidgad målgrupp
Start: Kartläggningsdag 10/2 (ID: 238287)

Kursstart 17/2 (ID: 238289)

Välkommen på informationsmöte. Där får du mer information och har möjlighet att ställa frågor. (Du behöver inte anmäla dig i förväg.)
Informationsmöten (välj en tid som passar dig):
20/1 kl. 13.00
30/1 kl. 13.00
3/2 kl 10.00
Plats: Hannebergsgatan 33, Solna

 

Kontakt
Pernilla Andersson, projektledare Stockholm, Academicum,
Telefon: 072 451 60 21, e-post: pernilla.andersson@academicum.se
Agneta Wallin, verksamhetsansvarig Korta vägen, Academicum.
Telefon: 070 327 97 22, e-post: agneta.wallin@academicum.se
Ann-Kristine Hermansson, Arbetsförmedlingen,
Telefon: 010 486 42 28, e-post: ann-kristine.hermansson@arbetsformedlingen.se

Academicum Utbildning & Bemanning AB har sitt Stockholmskontor på Hannebergsgatan 33 i Solna.